Steun in een eigentijdse vorm

Heeft u af en toe behoefte aan een luisterend oor? Iemand bij wie u terecht kunt als u wilt praten over bijvoorbeeld verdriet, levensvragen of het verlies van geestelijke of lichamelijke vitaliteit? Een geestelijk verzorger van Groenhuysen kan u hierbij helpen en ondersteunen door samen te zoeken naar antwoorden en nieuwe bronnen van zingeving waardoor u verder kunt.


De vakgroep Geestelijke Verzorging is er voor iedereen. U hoeft dus niet per se ‘gelovig’ te zijn. Iedereen is welkom voor een open gesprek, een rustmoment, een viering of een ontmoetingsgroep. Geestelijke verzorging is voor iedereen beschikbaar op locaties met behandeling en verpleging.


Bij een geestelijk verzorger kunt u met al uw vragen en twijfels terecht rondom geloof. Maar hij of zij begeleidt en helpt u ook als u te maken krijgt met levensvragen. Veel bewoners aarzelen om te vertellen over hoe het werkelijk met hen gaat. Ze willen de eigen partner of kinderen niet belasten met hun problemen en gevoelens. Meestal komt een geestelijk verzorger via de begeleiders (arts, zorgcoördinator) in contact met cliënten die met bepaalde levensvragen worstelen. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld het verlies van een dierbaar persoon of het verlies van zelfstandigheid, maar ook met andere vragen waardoor iemand in de knoop zit.

Het is dan fijn dat u daar met iemand over kunt praten. Iemand die aandachtig luistert, toegewijd en oordeelvrij is. Ook voor stervensbegeleiding kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger, ook als naasten.


Naast de individuele gesprekken is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een gespreksgroep. In gespreksgroepen wordt aan de hand van eigen ervaringen, of aan de hand van verhalen gesproken over zaken die u bezig houden.


In het stiltecentrum van uw locatie, indien aanwezig, kunt u zich op elk moment van de dag even terug trekken en alleen zijn. Waar mogelijk worden bovendien op de locaties kerkdiensten of vieringen georganiseerd. De kerkdiensten worden vanuit een vaste structuur aangeboden, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden en wensen van de bewoners. De vieringen kenmerken zich door herkenbaarheid, eenvoud en verbondenheid. Voor psychogeriatrische cliënten zijn dit aangepaste diensten, waarin veel aandacht besteed wordt aan muziek en het oproepen van herkenning. Vertrouwde rituelen, het zingen van bekende liederen en het inschakelen van zoveel mogelijk zintuigen doet de cliënten zichtbaar goed.


Het kan troost en kracht geven om het ingaan van de laatste levensfase te markeren met een ritueel. Dat kan een eigentijds afscheidsritueel zijn, maar ook een ziekenzegening; een ritueel dat geworteld is in de traditie van de katholieke kerk. Voor het sacrament ziekenzalving wordt contact gelegd met een priester, zo mogelijk de eigen parochiepriester. Op een aantal locaties worden herdenkingsvieringen gehouden.

Heeft u een vraag?

U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

088 - 55 743 08

behandeling@groenhuysen.nl