De psycholoog kan u helpen als u last heeft van angsten, somberheid, medisch onbegrepen klachten, pijn, trauma, cognitieve klachten zoals vergeetachtigheid, gedragsproblemen, overspannenheid en verwerkingsproblemen. Groenhuysen werkt nauw samen met de psychologen van GGZuidland als het gaat om eerstelijns behandelingen. 


Tijdens het kennismakingsgesprek, ook wel intakegesprek genoemd, legt u uw probleem voor aan de psycholoog. Deze stelt u vragen. Ook kan u gevraagd worden om een aantal vragenlijsten in te vullen om zo uw klachten nog beter in kaart te brengen. Vervolgens stelt de psycholoog een diagnose en wordt er na dit eerste consult een behandelplan met u opgesteld. Uw huisarts wordt hierover door middel van een brief geïnformeerd, tenzij u hiertegen bezwaar heeft. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend. Na dit gesprek beslist u in samenspraak met de psycholoog of u de behandeling wilt vervolgen.


Vervolg 

Afhankelijk van de ernst van de zorgvraagzwaarte zijn er verschillende trajecten die ingezet kunnen worden, namelijk GB-GGZ kort, -middel en -intensief. Gedurende de behandeling wordt een aantal keren met u geëvalueerd om te kijken of de gesprekken u helpen en zo nodig de behandeling bij te stellen. In de afsluitende fase kijken we samen terug op de behandeling en de elementen die u hebben geholpen. Verder staan we stil bij uw eigen mogelijkheden om klachten in de toekomst te voorkomen. Er volgt na de behandeling met uw toestemming een brief aan uw huisarts. 

Heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op!

U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

088 - 55 743 08

behandeling@groenhuysen.nl