Bij het Kenniscentrum Parkinsonhuys ontvangen mensen met Parkinson of Parkinsonisme excellente specialistische zorg gebaseerd op de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen. Dit doen wij op allerlei gebieden, zoals langdurig verblijf, Parkinson-revalidatie en multidisciplinaire thuiszorg. Wij kijken wat u en uw naasten nodig hebben en stellen daarvoor samen met u een zorg- en behandelplan op.


Als het thuis niet meer gaat, biedt Groenhuysen de woonvorm 'verblijf met langdurige zorg'. Naast specialistische zorg en kennis is vooral structuur en veiligheid van belang. De opzet is kleinschalig; de locatie omvat twee verdiepingen met ieder elf appartementen voorzien van een badkamer. Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer waar mensen kunnen eten en ontspannen.


Bij de bouw en inrichting is rekening gehouden met de wensen van mensen met de ziekte van Parkinson. Door de ruime opzet is er voldoende bewegingsruimte in de gangen en in de kamers. De inrichting is bovendien rustig door het gebruik van zachte kleuren. Een multidisciplinair team bestaande uit artsen, verpleegkundig specialisten en paramedici, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, werken nauw samen. Zij zijn stuk voor stuk gespecialiseerd in het herkennen van en omgaan met klachten die de ziekte met zich mee kan brengen.


Bij Groenhuysen hebben we in nauwe samenwerking met het Bravis ziekenhuis een Parkinson-revalidatietraject ontwikkeld om onze zorg voor u naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het revalidatietraject houdt in dat u tijdelijk verhuist naar regionaal behandelcentrum Weihoek.

In Weihoek wordt u begeleid om beter met uw beperkingen om te gaan. Ook leert u nieuwe vaardigheden aan. Zo trainen we onder andere uw motorische en communicatieve vaardigheden. Hierbij kunnen verschillende disciplines worden ingezet, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie.


Wanneer de neuroloog de diagnose Parkinson of Parkinsonisme stelt, kunt u op verwijzing terecht bij een parkinsongeschoolde fysiotherapeut van Groenhuysen. Deze brengt samen met u de mogelijkheden in kaart, waarna wordt gekeken naar de inhoud van het behandelplan. Tijdens de behandeling richten wij ons op het aanleren van cognitieve bewegingsstrategieën, cueing, behoud van functies, behoud van mobiliteit en richten we ons op dat wat voor u belangrijk is in het dagelijks leven. De Parkinsontherapeuten van Groenhuysen komen op alle locaties van Groenhuysen, maar u kunt ook terecht in onze praktijk en, indien nodig, komt de therapeut bij u aan huis.


Heeft u last van verschillende psychische klachten zoals een depressie, angstklachten, of ontremd gedrag, dan kan de psycholoog ondersteuning bieden. Deze kan u en uw omgeving praktische handvatten aanreiken. De dietist kan u een passend voedingsadvies geven bij kauw- en slikproblemen om ervoor te zorgen dat u toch alle benodigde voedingsstoffen binnen krijgt. Dit gaat in samenspraak met de logopedist. De logopedist voert een slikonderzoek uit en adviseert u welke producten veilig zijn. De logopedist kan u ook helpen bij klachten als zachter of onduidelijker spreken en speekselverlies.


De gespecialiseerde Parkinsontherapeuten van Groenhuysen zijn aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet en hebben regelmatig overleg met de neuroloog. Verder werken alle disciplines van Groenhuysen, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtist, parkinsonverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde, nauw samen. We pakken uw problemen samen aan en stemmen de behandelingen nauwkeurig op elkaar af.


Het Parkinson Café West-Brabant is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familieleden en andere direct betrokkenen. Het geeft hen de gelegenheid om in ongedwongen sfeer ervaringen en kennis met elkaar te delen. Daarnaast krijgen zij er informatie over de behandelmogelijkheden en de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ook is er veel aandacht voor meer praktische zaken. En regelmatig worden deskundigen uitgenodigd om een voordracht te houden. Het Parkinson Café West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen TWB, Surplus Zorg, Bravis ziekenhuis, Van Broekhoven Fysiotherapie, MEE-West-Brabant, tanteLouise, ParkinsonNet Roosendaal, ParkinsonNet Bergen op Zoom, de Parkinson Vereniging en Groenhuysen.


Waar en wanneer?

Het Parkinson Café West-Brabant wordt elke eerste donderdag van de maand gehouden in Dorpshuis De Schalm, Herelsestraat 100 te Heerle. De Schalm is gevestigd in de Getrudiskerk, de ingang bevindt zich aan de Herelsestraat. U bent van harte welkom. De inloop is vanaf 13.30 uur. Het Parkinson Café start om 14.00 tot 16.00 uur. In de omgeving kunt u gratis parkeren.


Contact

Wilt u meer weten over het Parkinson Café West-Brabant? Stuurt u dan een mail naar info@parkinsoncafewestbrabant.nl. U kunt ook een kijkje nemen op de website www.parkinsoncafewestbrabant.nl.  


Het bieden van excellente specialistische zorg, met de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen, betekent dat we samenwerken in een uitgebreid netwerk.

Onze netwerkrelaties zijn:

  • Bravis Ziekenhuis, in het bijzonder afdeling neurologie
  • Neurologen
  • ParkinsonNet
  • Radboud Universiteit
  • Huisartsen
  • Parkinson Netwerk Roosendaal
  • Care Innovation Center
  • Planetree
  • Andere zorgaanbieders

Parkinsonhuys

Kalsdonksestraat 89

4702 ZB Roosendaal

088 - 55 737 00

Heeft u een vraag over het Parkinsonhuys?

Onze medewerkers staan u graag te woord.

088 - 55 740 00

klantbureau@groenhuysen.nl