De cliëntenraad

houdt de vinger aan de pols

Groenhuysen heeft een centrale cliëntenraad. Deze raad heeft als taak om de gemeenschappelijke belangen te behartigen van alle cliënten. De cliëntenraad is gesprekspartner en adviseur over allerlei onderwerpen, zoals wijzigingen in de organisatie, uitbreiding of inkrimping van de werkzaamheden, aanpassingen in de huisvesting, algemene beleidswijzigingen en de begroting. De cliëntenraad is verder bevoegd om gevraagd of ongevraagd voorstellen te doen over andere onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. De cliëntenraad komt zes keer per jaar samen.

Decentrale cliëntenraden

Per locatie van Groenhuysen is er ook een cliëntenraad. Van al deze aparte raden zit er minstens één afgevaardigde in de centrale cliëntenraad. Onderwerpen die de raden bespreken, hebben onder andere te maken met voedingsbeleid, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand, recreatiemogelijkheden en klachtenbehandeling.

Cliëntenraad Heerma State
Cliëntenraad De Brink
Cliëntenraad Oostkwartier
Cliëntenraad Heidestede 
Cliëntenraad De Zellebergen
Cliëntenraad Kerkakkers