Klachtenregeling

Ons motto is: Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons! Uw mening telt. Maak deze daarom gerust kenbaar aan één van de klachtenfunctionarissen.


Door open en transparante communicatie kunnen we onze zorg en dienstverlening verbeteren. De klachtenregeling is ontwikkeld vanuit de behoefte aan iemand waar je als klant en/of familie met je verhaal of klachten terecht kunt. Een luisterend oor kan al voldoende zijn, zonder dat er direct een klacht ingediend wordt.


Als u een klacht heeft, kunt u dit bespreekbaar maken met degene waarop de klacht betrekking heeft. Wilt u dit liever niet of leidt dit gesprek niet tot een oplossing, dan zijn er verschillende mogelijkheden.


U kunt contact opnemen met de manager of een andere medewerker in wie u vertrouwen heeft. Daarnaast kunt u terecht bij de raad van bestuur. De raad van bestuur kan klachten zelf in behandeling nemen dan wel doorverwijzen naar één van de klachtenfunctionarissen van Groenhuysen. Naast de klachtenfunctionarissen kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie.


Binnen Groenhuysen zijn Sjuul van Gastel en Hélène Nijhoff beschikbaar als klachtenfunctionarissen. Zij bieden een luisterend oor als u uw verhaal kwijt wilt bij iemand die buiten de afdeling staat zonder dat u meteen een klacht in wilt dienen. Daarnaast kunnen zij u van advies voorzien en als u dat wenst bemiddelen tussen u en degene(n) tegen wie de klacht gericht is. Als u geen bemiddeling wenst of deze blijkt geen oplossing te bieden, kunnen zij u helpen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie.


De klachtenfunctionarissen zijn via onderstaande gegevens te bereiken. U kunt ook het digitale klachtenformulier invullen. Na verzenden van dit formulier neemt Sjuul van Gastel of Hélène Nijhoff binnen twee werkdagen contact met u op. De gegevens op dit formulier en de gesprekken worden vertrouwelijk behandeld.


De klachtencommissie bestaat uit drie personen die geen binding met Groenhuysen hebben. Bij de behandeling van BOPZ-klachten zijn in ieder geval een jurist en een specialist ouderengeneeskunde betrokken. De commissie onderzoekt en behandelt ingediende klachten en geeft over de afhandeling daarvan advies aan de raad van bestuur van Groenhuysen. Degene die een klacht heeft ingediend en de raad van bestuur krijgen een ontvangstbevestiging vanuit de klachtencommissie. De commissie informeert ook degene tegen wie de klacht is gericht. Als het voor de beoordeling van de klacht nodig is om kennis te nemen van informatie uit uw dossier, dan vermeldt de klachtencommissie dit in de ontvangstbevestiging.


De klachtencommissie kunt u schriftelijk via onderstaande gegevens bereiken. Als u het moeilijk vindt uw klacht te omschrijven, kunnen de klachtenfunctionarissen u hierbij ondersteunen.


Postadres:
Klachtencommissie Groenhuysen
Antwoordnummer 36
4700 VB Roosendaal