Draag bij aan de belevingstuin voor Heerma State

Een van de nieuwste inzichten en belangrijk uitgangspunt voor meer levensvreugde is het geven van zoveel mogelijk vrijheid aan de dementerende mens. Meer vrijheid en meer eigen regie leidt als vanzelf tot meer bewegen. En bewegen is goed voor lijf en geest. De Vrienden van Groenhuysen hebben deze week de aftrap gegeven voor de aankleding van de recent aangelegde belevings- en bewegingstuin rond Heerma State. 

Er is een fundraisingcomité geformeerd dat voortvarend gaat proberen de nodige fondsen te verwerven. Om het initiatief kracht bij te zetten presenteren de Vrienden samen met Groenhuysen de bijzondere bundel ‘Een barstje in de cocon’. Een van de jongste bewoners, Fup Voogd, overhandigde het eerste exemplaar aan zijn kleinzoon Ramon Koole, wiens persoonlijke verhaal in het boekje is opgenomen. De bundel bevat een scala aan ervaringen, wederwaardigheden, verzuchtingen en hartenkreten van bij de zorg in Heerma State betrokkenen. De prachtige foto’s zijn een momentopname van ernstig zieke mensen in het eindstadium van hun leven. Heerma State is hun hospice.


De bewoners van het centrum voor Wonen & Zorg aan de Heerma van Vossstraat kunnen al wel vrij en blij en veilig wandelen en dwalen, maar de weidse, parkachtige tuin ligt er nog kaal bij. Er is ruim honderdduizend euro nodig om het gebied aantrekkelijk en ideaal te maken voor de 160 demente - oudere maar in toenemende mate ook jongere - bewoners.


Zitjes in zon en schaduw, priëlen, een Maria-kapel, een bushalte, waterornamenten, bewegingselementen, lantaarnpalen, een plantenkas, et cetera kunnen het dementeringsproces weliswaar niet stoppen, maar prikkelende elementen geven wel een extra impuls aan de kwaliteit van het korte leven dat de bewoners nog rest. Want de beleving blijft.


Groenhuysen tastte vorig jaar flink in de buidel met de aankoop van een lap grond, die met inzet van een architect verweven werd met de oude, versteende, slecht toegankelijke tuin. Het budget voor zorgcentra als Heerma State is echter zeer begrensd. Dus moet het geld dat nodig is voor welzijnsbevorderende zaken elders vandaan komen.


Maar … dementerenden - 260.000 in Nederland! - behoorden tot gisteren misschien wel tot de meest vergeten groep van de samenleving. Ze hebben geen groot knuffelgehalte, zijn geen ’sexy’ onderwerp en daarom bepaald geen moneymaker. Overheden, geldschieters, serviceclubs noch goededoelenacties staan te dringen om iets voor de dementerende medemens op touw te zetten. De Vrienden van Groenhuysen hopen echter een kentering te bewerkstelligen. Uw bijdrage aan de tuin van Heerma State is van harte welkom op rekeningnummer NL83 RABO 0317 3667 50 ten name van St. Vrienden van Groenhuysen. ‘Een barstje in de cocon’ vindt u op www.groenhuysen.nl/heermastate.