We zorgen er graag voor dat u als verwijzer snel de informatie vindt die u voor uw patiënten zoekt. Wilt u meer informatie of met een arts overleggen, aarzel dan niet contact op te nemen met onze specialisten ouderengeneeskunde:

Specialisten Ouderengeneeskunde

Postbus 1596

4700 BN Roosendaal

T 088 - 55 743 10 (tijdens kantooruren)

F 088 - 55 743 32

E ouderengeneeskunde@groenhuysen.nl

Via deze contactgegevens kunt u ook de diverse patiëntfolders opvragen.


Hieronder vindt u het verwijsformulier om uw patiënt naar Groenhuysen door te verwijzen.


Bij het vroegtijdig signaleren van communicatieproblemen bij cognitieve achteruitgang ten gevolge van dementie kunt u onderstaand screeningsformulier gebruiken. Na het doorlopen van enkele simpele vragen weet u of er een indicatie is voor logopedische behandeling. U mag het formulier retourneren naar logopedie@groenhuysen.nl met daarbij gevoegd uw verwijzing.


Als uw patiënt een complexe zorgvraag heeft, bieden wij gespecialiseerde verpleging aan huis via het MSVT, bij Groenhuysen bekend als verpleegkundig expertise & alarmeringsteam (VEAT). Dit is verpleging waarvoor de patiënt anders in het ziekenhuis zou moeten blijven, zoals infuusbehandelingen en pijnbestrijding. Deze zorg kan gepland én ongepland gevraagd worden. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week een verpleegkundige bereikbaar, zodat de patiënt ook in acute situaties geholpen kan worden.


Met het stijgen van de leeftijd worden veel ouderen vroeger of later geconfronteerd met complexe problematiek. Een aantal ouderen is verhoogd kwetsbaar en vragen om speciale aandacht van de huisarts. Groenhuysen ondersteunt huisartsen hierbij volgens de aanpak VKO. VKO staat voor Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen. Rondom de (mogelijk) kwetsbare oudere wordt een kernteam gevormd, het kernteam bestaat uit de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde en de geriatrisch verpleegkundige.


Case finding

De huisarts selecteert ouderen waarbij hij een zogenaamd 'niet-pluis gevoel' heeft. Op verzoek van de huisarts, bezoekt de geriatrisch verpleegkundige de oudere aan huis voor screening op kwetsbaarheid met behulp van de TFI (Tilburg Fragilty Indicator).


Wanneer uit de screening blijkt dat de cliënt kwetsbaar is wordt deze aangemeld voor het multidisciplinair overleg in de huisartsenpraktijk. De huisarts stelt vervolgens samen met de specialist ouderengeneeskunde en de geriatrisch verpleegkundige een zorg- en behandelplan op. Op verzoek van de huisarts kunnen ook andere disciplines aansluiten bij het multidisciplinair overleg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ergo- of fysiotherapeut of een medewerker welzijn. Er worden concrete afspraken gemaakt over de wenselijke zorg en ondersteuning. De huisarts is hierbij nadrukkelijk in de regie. Als er sprake is van dementie begeleidt de geriatrisch verpleegkundige, die tevens werkzaam is als casemanager dementie, de dementerende oudere in de eigen omgeving, samen met mantelzorg en de huisarts.


Consultfunctie specialist ouderengeneeskunde

Hiernaast kan de huisarts op consultbasis advies vragen aan de specialist ouderengeneeskunde. Deze bezit specifieke geriatrische expertise op de volgende thema’s:

 • Probleemanalyse bij multimorbiditeit
 • Mobiliteitsproblemen bij verminderde zelfredzaamheid
 • Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid
 • Polyfarmacie
 • Apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen
 • Agitatie, achterdocht of afwerend gedrag
 • Late gevolgen van het CVA (waaronder de ‘onzichtbare’ gevolgen)
 • Chronische progressieve neurologische aandoeningen (MS, Parkinson)
 • Palliatieve / terminale zorg
 • Vallen en valgevolgen
 • Advies over medisch beleid en over intentie van behandeling en medicatiebeleid
 • Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht
 • Advies over zorg of opname
 • Advies over somatische of geriatrische indicatie

Groenhuysen heeft een intenstieve samenwerkingsrelatie met zo'n 20 huisartsenpraktijken in Roosendaal en omgeving. Aan iedere praktijk is een vaste specialist ouderengeneeskunde en geriatrisch verpleegkundige gekoppeld.

Adriana Argilagos Alvarez

Specialist ouderengeneeskunde

Lisette Birkhoff

Specialist ouderengeneeskunde

Martine Deleersnyder

Specialist ouderengeneeskunde

Ronald van Nordennen

Specialist ouderengeneeskunde

Vincent Vanneste

Specialist ouderengeneeskunde

Petra Wille

Specialist ouderengeneeskunde

Annemarie Keij - Verbraak

Geriatrisch verpleegkundige

Mandy Brants

Geriatrisch verpleegkundige

Hanneke van Gorp

Geriatrisch verpleegkundige

Dimphy Hagenaars

Geriatrisch verpleegkundige

José Janssen

Geriatrisch verpleegkundige

Carine van de Riet

Geriatrisch verpleegkundige

Overleggen met een specialist ouderengeneeskunde?

088 - 55 743 10

ouderengeneeskunde@groenhuysen.nl