Wonen met zorgindicatie

Image.Data

In het kort:


  • In onze uitstekende en aangename woonvoorzieningen is de aandacht en zorg van professionele en deskundige medewerkers 24 uur per dag voorhanden.
  • We streven ernaar voor u als bewoner (én voor uw familie) een sfeer te creëren waarin u zich thuis voelt. 
  • Verblijf in deze woonvoorzieningen kan ook van tijdelijke aard zijn. Na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, een ongeval of het wegvallen van een mantelverzorger is een tijdelijk verblijf mogelijk.

Zorgeloos Wonen

Image.Data

In het kort:


  • Of u nu een zorgindicatie heeft of niet, met Zorgeloos Wonen bent u verzekerd van een comfortabel verblijf in de beschermde omgeving van een centrum voor Wonen & Zorg.
  • Het betekent zorgeloos leven in een mooi appartement, sociale contacten, handige diensten en zorg altijd binnen handbereik. 
  • Zorgeloos Wonen biedt op dit moment twee verschillende woonconcepten aan: Gezellig Wonen en Buitengewoon Wonen.

Zorgvormen

Goede zorg is voor iedereen anders. Daarom maken we met u individuele afspraken over de zorg, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het uitgangspunt is altijd dat datgene wat u nog zelf kúnt doen, ook zoveel mogelijk zelf blíjft doen. Daarmee hopen we u zo lang mogelijk actief en betrokken te houden.

In principe kunt u in alle locaties terecht. De brasserie is voor iedereen toegankelijk. Wilt u een appartement bekijken, verzoeken we u vriendelijk om eerst contact op te nemen met het Klantbureau. 

Groenhuysen wil voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan. Door rekening te houden met de voorkeur van klanten kunnen echter wachtlijsten voor een bepaalde locatie ontstaan. Om een indicatie te krijgen van uw wachttijd kunnen we u informatie geven over het aantal opnames van de afgelopen 4 weken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

- De meeste kosten voor langdurige zorg in een woonzorgcentrum of verpleeghuis worden vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage aan het CAK.

- Voor de behandelingen en advies van onze fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist kunt u een beroep doen op uw zorgverzekering.

- Begeleiding en huishoudelijke hulp worden vergoed uit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo). Ook hierover betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.


Wilt u meer weten over de kosten en vergoedingen? Neem dan contact op met het Klantbureau.

Ja, bepaalde aanvullende producten en diensten vallen niet onder de WLZ, zoals waskosten en een aansluiting voor de telefoon en tv. U bent uiteraard geheel vrij in uw keuze dit wel of niet af te nemen. In de prijslijst die u hieronder kunt downloaden, vindt u een overzicht van de producten en diensten en de kosten die wij daarvoor in rekening brengen.

Locaties  

Groenhuysen wil graag in alle wijken en dorpen in Roosendaal en wijde omgeving aanwezig zijn. Op die manier hoeft u niet van woonplaats te veranderen als u zorg nodig heeft. Onze visie ‘ouder worden, jezelf blijven’ betekent namelijk ook dat u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen als u dat wilt. Daarom heeft Groenhuysen verschillende woonvoorzieningen op diverse locaties, elk met een eigen identiteit. U behoudt zo uw sociale contacten, bekende activiteiten en u kunt nog steeds naar dezelfde bakker en supermarkt blijven gaan.

Type locaties

Diensten

Lijst
Map

Blankershof

Centrum voor Wonen & Zorg

Dragon 2

4751 KK Oud Gastel

088 - 55 745 35

Champetter

Centrum voor Wonen & Zorg

Citroenberg 2

4707 DC Roosendaal

088 - 55 746 60

De Bloemschevaert

Centrum voor Wonen & Zorg

Covellijndijk 116

4706 GH Roosendaal

088 - 55 746 00

De Blomhof

Centrum voor Wonen & Zorg

Sint Janstraat 2

4758 BH Standdaarbuiten

088 - 55 745 00

De Brink

Centrum voor Wonen & Zorg

Melis Stokelaan 5

4707 HP Roosendaal

088 - 55 735 00

De Pastorie

Centrum voor Wonen & Zorg

Bergsebaan 1

4709 AJ Nispen

088 - 55 736 25

De Wildenborch

Centrum voor Wonen & Zorg

Wildenborch 135

4707 LT Roosendaal

088 - 55 747 00

De Zellebergen

Centrum voor Wonen & Zorg

De Zellebergen 1

4731 NZ Oudenbosch

088 - 55 748 50

Heerma State

Centrum voor Wonen & Zorg

Heerma van Vossstraat 59

4708 AW Roosendaal

088 - 55 731 00

Heidestede

Centrum voor Wonen & Zorg

Dorpsstraat 123

4711 EH Sint Willebrord

088 - 55 749 00

Kerkakkers

Centrum voor Wonen & Zorg

Burgemeester Voetenstraat 29

4715 HE Rucphen

088 - 55 736 50

Kroonestede

Centrum voor Wonen & Zorg

Pioenroos 1

4741 JC Hoeven

088 - 55 733 00

Leonardushof

Centrum voor Wonen & Zorg

Schoolstraat 8

4724 BJ Wouw

088 - 55 734 00

Markant

Centrum voor Wonen & Zorg

Markt 14

4724 BK Wouw

088 - 55 747 70

Moerweide

Centrum voor Wonen & Zorg

Melis Stokelaan 7

4707 HP Roosendaal

088 - 55 735 00

Oostkwartier

Centrum voor Wonen & Zorg

Chirurgijnslaan 1

4731 ZA Oudenbosch

088 - 55 748 00

Weihoek

Regionaal Behandelcentrum

Heerma van Vossstraat 19

4708 AV Roosendaal

088 - 55 739 50

Wiekendael

Regionaal Behandelcentrum

Kalsdonksestraat 89

4702 ZB Roosendaal

088 - 55 737 00