In de directe nabijheid van De Zellebergen biedt centrum voor Wonen & Zorg Oostkwartier een gastvrij thuis voor ongeveer 62 cliënten met psychogeriatrische (dementie) klachten, verdeeld over afdeling Korenaar en Papaver. 

Deze afdelingen hebben elk drie woongroepen met ieder maximaal 11 cliënten. De cliënten maken gebruik van de gezellig ingerichte woonruimtes waar zij met elkaar of met hun familieleden en vrijwilligers het nieuws van de dag doornemen, televisie kijken en de maaltijden gebruiken. Het kleinschalige karakter van de locatie straalt veel rust en evenwicht uit.


Oostkwartier heeft het ‘Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling’. Met het waarborgzegel laten we zien dat we cliënten zoveel mogelijk ruimte willen geven, waardoor ze zoveel mogelijk zichzelf kunnen blijven in een veilige en aangename leefomgeving. Wij gebruiken geen onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens bij mensen met dementie of een delier. Fixatie verhoogt het risico op ongelukken. Als er voor uw veiligheid hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen wij voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Mochten wij onverhoopt in een zeer uitzonderlijke situatie voor u geen goede oplossing - zonder fixatie - vinden, dan schakelen wij daarvoor interne deskundigen in of wij vragen advies aan externe deskundigen van bijvoorbeeld het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).


Oostkwartier heeft een ‘Oudenbosch’ tintje. Zo is er een grote fotowand met daarop de basiliek van Oudenbosch. Daarnaast is bij ontmoetingsruimte Sint Pietersplein iedereen van harte welkom.


Er is een groot aanbod van sociale en recreatieve programma’s. Er zijn interessante en uiteenlopende activiteiten variërend van deelname aan volksdansen, de wandelvierdaagse en de Kookclub, de krant lezen, beautydagen, meer bewegen voor ouderen en handwerklessen tot het deelnemen aan excursies.


Met activiteiten wordt voor afwisseling in het dagritme gezorgd. Dit kunnen alledaagse handelingen zijn, zoals samen boodschappen doen en in uw aanwezigheid de maaltijden bereiden. Verder zijn uw hobby’s en interesses bij de activiteiten richtinggevend. De activiteiten hebben ook een sterk sociaal karakter, essentieel om uzelf prettig te voelen in uw omgeving. U leert elkaar en de medewerkers zo beter kennen. Er is echter ook ruimte voor privacy. U kunt zich altijd in uw eigen kamer terugtrekken.Dat sociale aspecten een belangrijke rol spelen, wordt meteen duidelijk zodra u Oostkwartier binnenstapt. U komt binnen via de sfeervolle gang met leuke zitjes. Daarnaast is er een ontmoetingsruimte waar u samen met uw partner of familie een kopje koffie kunt gaan drinken. Bij mooi weer is ook de binnentuin met de prachtige oude boom een echte aanrader.


Eens per twee jaar houdt Groenhuysen een cliëntwaarderingsonderzoek. Een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoekt hoe cliënten onze dienstverlening ervaren. Aan de hand hiervan weten wij wat onze sterke punten en verbeterpunten zijn. Hierdoor blijven we werken aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

Oostkwartier

Chirurgijnslaan 1

4731 ZA Oudenbosch

088 - 55 748 00