Expertisecentrum voor mensen met dementie op jonge leeftijd

Image.Data

Groenhuysen is binnen de regio het expertisecentrum voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Dagbehandeling De Wiek en woonerf 5 van centrum voor Wonen & Zorg Heerma State vormen samen de keten.

Kenniscentrum Parkinsonhuys

Image.Data

Kenniscentrum Parkinsonhuys biedt bovenregionale en specialistische zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen en hun mantelzorgers. Die zorg is er voor iedereen, of zij nu thuis willen blijven wonen of in aanmerking komen voor revalidatie of een intramurale behandeling. Kenniscentrum Parkinsonhuys biedt hoogstaande zorg waar en wanneer die nodig is.

Centrum Gerontopsychiatrie

Image.Data

Centrum Gerontopsychiatrie biedt een beschermde woonomgeving voor ouderen met lichamelijke en psychiatrische problematiek. Groenhuysen werkt voor deze zorg nauw samen met GGZ West-Noord-Brabant.

Type locaties

Diensten

Lijst
Map

Centrum Gerontopsychiatrie

Specifieke doelgroep

Kalsdonksestraat 89

4702 ZB Roosendaal

088 - 55 737 00

De Wiek

Specifieke doelgroep

Ambrozijnberg 204

4707 MR Roosendaal

088 - 55 745 90

Heerma State

Specifieke doelgroep

Heerma van Vossstraat 59

4708 AW Roosendaal

088 - 55 731 00

Kenniscentrum Parkinsonhuys

Specifieke doelgroep

Kalsdonksestraat 89

4702 ZB Roosendaal

088 - 55 738 80