Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Kwaliteitsvenster » Klant in de regie » Cijfers per locatie

Cijfers per locatie

Om te kunnen achterhalen of onze klanten tevreden zijn over hoe zij de zorg- en dienstverlening van Groenhuysen ervaren, vragen onze medewerkers hier met regelmaat naar. Dit gebeurt tijdens de contactmomenten in de dagelijkse zorg en het maakt onderdeel uit van het klantgesprek, twee keer per jaar. Groenhuysen investeert in het kort cyclisch meten op locaties. Klanten en/of hun vertegenwoordigers wordt gevraagd om de locatie een cijfer te geven (van 0 tot 10). Op basis van deze scores komt een gemiddeld cijfer per locatie tot stand. Groenhuysen heeft zichzelf de norm gesteld een 8,5 te scoren.

 

In sommige gevallen is er geen cijfer per locatie voor 2022 bekend. Groenhuysen streeft er naar om in 2023 van meerdere locaties gegevens beschikbaar te hebben.