Lees voor
Home » Gedragscode Groenhuysen

Gedragscode

Voor cliënten en bezoekers van Groenhuysen

 

Groenhuysen biedt haar cliënten mogelijkheden om op eigen wijze het allerbeste uit hun dag te kunnen halen. Dat doen we met een brede dienstverlening, variërend van gemak en comfort tot intensieve zorg, zowel in de vorm van thuiszorg als ook in onze uitstekend verzorgde woonvoorzieningen. Onze visie is daarbij: ouder worden, jezelf blijven! Binnen Groenhuysen geldt een gedragscode. Dit is een beschrijving van de gedragsregels die binnen de organisatie gelden.

Waarom een gedragscode

We willen graag een zorgorganisatie zijn waar cliënten, bezoekers en medewerkers zich welkom, prettig en veilig voelen. Groenhuysen hanteert normen en waarden. Om het verblijf in onze locaties en de huisbezoeken door medewerkers zo prettig mogelijk te maken, zijn enkele gedragsregels opgesteld die voor een goed ‘’samen zijn’’ en ‘’samen werken’’ van belang zijn. De gedragscode geldt tijdens alle activiteiten en vormen van behandeling, zorg- en dienstverlening die Groenhuysen aanbiedt, binnen en buiten de muren van Groenhuysen.

De gedragscode

De medewerkers van Groenhuysen houden zich aan een gedragscode. Ook aan u als cliënt of bezoeker vragen wij onderstaande afspraken in acht te nemen.

 

De volgende gedragsregels gelden binnen Groenhuysen:

 • U dient op een respectvolle manier om te gaan met andere cliënten, medewerkers of bezoekers en rekening met elkaar te houden.
 • We staan geen enkele vorm van agressie, (verbaal) geweld en bedreiging toe.
 • Discriminatie, in woorden of daden, accepteren wij niet. U dient respect te hebben voor de levensbeschouwing, waarden en normen van een andere cliënt, medewerker of bezoeker.
 • Seksuele intimidatie in woorden, gebaren of een fysieke uiting daarvan is niet toegestaan. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor een ander bedreigend zijn.
 • U respecteert de privacy en persoonlijke levenssfeer van andere cliënten en onze medewerkers.
 • Groenhuysen is een rookvrije organisatie.
 • Het gebruik van niet medisch geïndiceerde drugs is verboden.
 • Misbruik van medicatie, alcohol, of andere genotsmiddelen is verboden.
 • Het vernielen van eigendommen van Groenhuysen, van medewerkers en/of van cliënten/bezoekers is niet toegestaan. De schade zal worden verhaald op de veroorzaker.
 • Binnen Groenhuysen wordt diefstal in geen enkel geval getolereerd.
 • U veroorzaakt geen overlast voor anderen binnen de locaties en/of op de terreinen van Groenhuysen.
 • U biedt alle noodzakelijke medewerking om de zorgverlening te kunnen leveren zoals overeengekomen in het (digitaal) zorgplan en conform regelgeving over de arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne.
 • U komt de verplichtingen en afspraken na die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van Groenhuysen en de huisregels van de locatie waar u verblijft.

Als u als cliënt, naaste of bezoeker in aanraking komt met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, kunt u dit melden bij de receptie, de huismeester of bij de manager.

 

 

Overtreding van de gedragscode

Wanneer u zich niet aan de regels van de gedragscode houdt, heeft dit gevolgen.

 • Wanneer u een lichte overtreding maakt of de eerste keer dat u bepaald gedrag vertoont, krijgt u een formele waarschuwing door de manager van de locatie. Dit wordt schriftelijk bevestigd door de manager.
 • Als deze waarschuwing niet voldoende is om uw gedrag te verbeteren, krijgt u bij herhaling of bij zwaardere vergrijpen een schriftelijke waarschuwing namens de raad van bestuur.
 • Bij herhaaldelijke of zware overtredingen wordt u als cliënt overgeplaatst of wordt de overeenkomst tussen u en Groenhuysen beëindigd. Als naaste en/of bezoeker wordt u de toegang tot de locatie ontzegd. Ook kunnen we, waar dat van toepassing is, aangifte doen bij de politie.

Wij hopen dat de acties bij overtreding zelden nodig zullen zijn, maar als het moment daar is, kunt u er, in ons gezamenlijk belang van een veilige omgeving, op rekenen dat deze acties worden uitgevoerd.