Lees voor
Home » Over ons » Organisatie

Organisatie

Zo’n 2500 medewerkers en nog eens 800 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de 3000 cliënten van Groenhuysen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Groenhuysen. Hierbij wordt zij geadviseerd door diverse Raden en Adviesorganen.

Raden

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Groenhuysen. De raad van commissarissen is een belangrijke adviseur voor de raad van bestuur en fungeert als kritisch klankbord. Onder andere de kwaliteit van zorg, de financiële resultaten in relatie tot de doelstellingen, relevante interne en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden (stakeholders) komen aan bod.

Adviesorganen

Het reilen en zeilen van de organisatie wordt goed in de gaten gehouden door diverse waardevolle adviesorganen, die gevraagd en ongevraagd hun betrokken advies uitbrengen. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten. De Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR) brengt advies uit aan de raad van bestuur, vanuit het verpleegkundig en verzorgend perspectief.

Netwerkpartners

Groenhuysen werkt samen met diverse kennispartners en collega’s uit de regio, om onze zorg te verbeteren. Zo werken we onder meer samen met andere zorginstellingen uit West-Brabant aan de uitdaging om nieuwe technologieën voor de zorg te ontwikkelen. Ook stimuleert Groenhuysen het doen van onderzoek. Onderzoeken betekent investeren in kennis en goede zorg.

Kwaliteit en jaarverslagen

Kwaliteit is een onderdeel van ons dagelijks handelen. Iedere dag leveren medewerkers en vrijwilligers de best mogelijke zorg. Ze geven extra aandacht en werken hard aan kwaliteit voor de 3000 cliënten die op ons rekenen. De kwaliteit bij Groenhuysen laten we meten en beschrijven door externe partijen en door de eigen organisatie. Dit leggen we onder meer jaarlijks vast in een Kwaliteitsvenster.

Juridische structuur en organogram

Groenhuysen werkt hard aan het optimaal inrichten van de organisatie, zodat we samen de beste zorgkwaliteit kunnen leveren. Groenhuysen heeft als rechtsvorm een stichting. Om misstanden binnen de organisatie te kunnen melden, heeft Groenhuysen een klokkenluidersregeling, welke rechtspositionele bescherming en geeft een procedure voor het melden en onderzoeken van misstanden.

Nieuws

Lees het laatste nieuws en kennisblogs van Groenhuysen.

26 januari 2024

Angstig?!

‘Ik weet het gewoon niet meer. Ik weet het gewoon niet meer, wat doe ik verkeerd?’ Huilend zit hij naast mij. Het verdriet, de frustratie en vooral de wanhoop is te zien. ‘Wat is er mis met mij?‘

9 januari 2024

Onze mijlpalen in 2023

Bij de start van een nieuw jaar is het goed om terug te blikken, dus staan we stil bij onze mijlpalen in 2023. Het was een jaar van hard werken, opbouwen en ontwikkeling. Dat we met elkaar de zorg anders moeten organiseren om toekomstbestendig te zijn, is duidelijk.