Lees voor
Home » Zorgaanbod » Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf

Als u moet herstellen van een ziekte, revalideren na een ongeval of operatie of als uw mantelzorger even ontlast moet worden, biedt Groenhuysen kortdurende zorg. U kunt tijdelijk verblijven in het regionaal behandelcentrum Wiekendael. Soms wordt een tijdelijke opname van tevoren gepland, maar ook een crisisopname is mogelijk.

Revalidatie

Wanneer u na opname in het ziekenhuis niet meteen naar huis kunt, kunt u tijdelijk in regionaal behandelcentrum Wiekendael in Roosendaal terecht, om te revalideren. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met de ziekte van Parkinson, na een operatie aan uw knie, of als u een CVA (hersenbloeding of herseninfarct) heeft gehad of een chronische longziekte (COPD) heeft. Het doel van de revalidatie is om u zo snel mogelijk weer zo zelfstandig en veilig mogelijk thuis te laten functioneren.

Hospice Roosdonck

In ons hospice Roosdonck kunnen terminaal zieke mensen tot hun overlijden in een warme, huiselijke sfeer worden verzorgd door een team van goed opgeleide medewerkers en vrijwilligers. Hospice Roosdonck maakt deel uit van het Regionaal Palliatief Centrum, waar naast het hospice ook onderzoek en een opleidingscentrum deel van uitmaken.

Overige kortdurende zorg

Groenhuysen heeft een afdeling EHKO – Eerste Hulp voor Kwetsbare Ouderen. Hier kunt u tijdelijk opgenomen worden als er sprake is van een crisissituatie thuis, waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is. Opname vindt altijd plaats in overleg met de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde van Groenhuysen. U kunt ook vanuit de spoedeisende hulp van het ziekenhuis doorgeplaatst worden naar de EHKO. U verblijft op de EHKO maximaal twee weken. Naast de EHKO heeft Groenhuysen een afdeling Observatie, als het onduidelijk is welke ziekte u heeft en/of welke zorg u nodig heeft. U wordt dan tijdelijk geobserveerd door een multidisciplinair team om de juiste diagnose en vervolgzorg te kunnen bepalen.

 

Als u tijdelijk komt logeren, bijvoorbeeld ter ontlasting van uw mantelzorgen, dan logeert u in één van onze centra voor Wonen &  Zorg.

Kosten

De kosten voor tijdelijke zorg worden voor u betaald als u een indicatie heeft. U moet dan nog wel een eigen bijdrage betalen. Heeft u geen indicatie, dan kunt u ervoor kiezen om tegen betaling gebruik te maken van tijdelijke opname. Neem voor meer informatie contact op met Groenhuysen Klantbureau.