Lees voor
Home » Over ons » Duurzame zorg

Duurzame zorg

Milieuthermometer Zorg – Brons
Op 1 december 2022 heeft Groenhuysen voor 3 locaties (Leonardushof, Wiekendael en Moerweide (locatie Weihoek)) het certificaat Milieuthermometer Zorg – Brons behaald. Met de Milieuthermometer Zorg maakt een organisatie haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. Dit zorgspecifieke milieumanagementsysteem omvat de onderwerpen binnen het thema “Planet” van het People-Planet-Profit gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het bronzen niveau betreft het nemen van extra maatregelen die zich meestal snel terugverdienen. Zo vormt het de basis van een praktisch milieuzorgsysteem.

 

Groenhuysen - Brons algemeen

 

CO2 Footprint
Groenhuysen heeft door het invullen van de CO2 reductietool berekend wat het effect is van de maatregelen die Groenhuysen heeft doorgevoerd en waarmee energiebesparing kan worden behaald. Dit wordt uitgedrukt in de CO2 footprint zoals in onderstaande afbeelding zichtbaar is. Door het invoeren van de energiebesparende maatregelen kan in 2030 totaal 56% worden bespaard, in 2050 kan dat oplopen tot een totaal van 69%, waarbij Groenhuysen met extra maatregelen streeft naar een totaal van 95%.

 

Voor alle actuele milieugegevens, kunt u terecht op de website van de Milieubarometer, waar Groenhuysen haar cijfers heeft gepubliceerd.

 

CO2 footprint CO2 footprint