Lees voor
Home » Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ons motto is: Bent u tevreden vertel het anderen, bent u niet tevreden vertel het ons! Wij horen uw mening graag.

 

Door open en transparante communicatie kunnen we onze zorg en dienstverlening verbeteren. De klachtenregeling biedt u als cliënt en/of familie om met uw verhaal of klacht ergens terecht te kunnen. Een luisterend oor kan soms al voldoende zijn.

Hoe werkt de klachtenregeling?

Als u een klacht heeft, maakt u dit bespreekbaar met degene waarop de klacht betrekking heeft. Wilt u dit liever niet of leidt dit gesprek niet tot een oplossing, dan zijn er verschillende mogelijkheden. U neemt contact op met de manager of een andere medewerker in wie u vertrouwen heeft. Daarna kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht. Na de klachtenfunctionarissen kunt u uw klacht ook voorleggen aan de externe klachtencommissie of rechtstreeks aan de landelijke geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.

Contact met de klachtenfunctionaris

Binnen Groenhuysen is een klachtenfunctionaris beschikbaar. Zij biedt een luisterend oor als u uw verhaal kwijt wilt bij iemand die buiten de afdeling staat zonder dat u meteen een klacht in wilt dienen. Daarnaast kan zij u van advies voorzien en als u dat wenst bemiddelen tussen u en degene(n) tegen wie de klacht gericht is. Als u geen bemiddeling wenst of deze blijkt geen oplossing te bieden, kan zij u helpen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie.

 

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 51037845 en e-mail klachtenfunctionaris@groenhuysen.nl. U kunt ook het digitale klachtenformulier invullen. Na verzenden van dit formulier neemt de klachtenfunctionaris binnen twee werkdagen contact met u op. De gegevens op dit formulier en de gesprekken worden vertrouwelijk behandeld.

Externe klachtencommissie

De externe klachtencommissie bestaat uit drie personen die geen binding met Groenhuysen hebben. Bij de behandeling van Wzd-klachten zijn in ieder geval een jurist en een specialist ouderengeneeskunde betrokken. De commissie onderzoekt en behandelt ingediende klachten en geeft over de afhandeling daarvan advies aan de raad van bestuur van Groenhuysen. Degene die een klacht indient en de raad van bestuur krijgen een ontvangstbevestiging vanuit de externe klachtencommissie. De commissie informeert ook degene tegen wie de klacht is gericht. Als het voor de beoordeling van de klacht nodig is om kennis te nemen van informatie uit uw dossier, dan vermeldt de externe klachtencommissie dit in de ontvangstbevestiging.

 

De externe klachtencommissie kunt u schriftelijk via onderstaande gegevens bereiken. Wzd-klachten dient u ook telefonisch of persoonlijk in bij de externe klachtencommissie. Als u het moeilijk vindt uw klacht te omschrijven, ondersteunen de klachtenfunctionarissen u hierbij.

 

Postadres:
Externe klachtencommissie Groenhuysen
Antwoordnummer 36
4700 VB Roosendaal

Spelregels klachten Wet zorg & dwang

Heeft u of uw familielid te maken met onvrijwillige zorg? Bent u het niet eens met de beperking van vrijheid, een onvrijwillige opname bij Groenhuysen of de wilsonbekwaamheid die een arts heeft uitgesproken? Dan kunt u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger hier een klacht over indienen. U kunt zich hierbij laten bijstaan door de onafhankelijke Wet zorg en dwang (Wzd) cliëntvertrouwenspersoon. Groenhuysen heeft een cliëntvertrouwenspersoon van het Landelijke Steunpunt Medezeggenschap (LSR).

 

Contactgegevens cliëntvertrouwenspersoon:
Antje Walhout
06 – 21 64 35 86
a.walhout@hetlsr.nl

Brochures en beleid

Brochure-Klachtenregeling-voor-klanten.pdf

Brochure Klachtenregeling voor klanten

Beleid-Klachtenregeling-voor-klanten.pdf

Beleid-Klachtenregeling-voor-klanten