Lees voor
Home » Over ons » Innovatie

Innovatie

Bij Groenhuysen werken we met innovaties om, ondanks de dubbele vergrijzing, ook in de toekomst menslievende zorg en voor alle ouderen een fijne en veilige oude dag te kunnen blijven realiseren. Het belangrijkste is dat de innovaties waarmee we werken, voordelen opleveren voor onze cliënten en/of onze medewerkers.

Wat doen we al?

Digicoaches
De digicoaches ondersteunen de collega’s in het primair proces met de digivaardigheden in de zorg (uitleg/gebruik van systemen), begeleiden bij nieuwe zorgtechnologieën op de werkvloer en zijn er om vragen te beantwoorden rondom het gebruik van telefoon, laptop, computer/tablet.

Heupairbag
Binnen Groenhuysen willen we graag de kans op een heupfractuur zo klein mogelijk maken door de inzet van de heupairbag. De cliënt draagt een heupairbag onder de kleding. Wanneer de heupairbag een val detecteert, wordt deze aan de valzijde gevuld. De heupairbag activeert alleen bij zijwaartse vallen, dit zijn de vallen waar de kans op een heupfractuur het grootst is.

Spoel föhn toilet
Bij een spoel föhn toilet vindt de reiniging na toiletgang plaats met behulp van een waterstraal en een föhn. Door gebruik van het spoel föhn toilet kunnen cliënten weer zelfstandig(er) naar het toilet. Dit geeft de cliënt meer eigen regie. Daarnaast bespaart het collega’s in het primair proces fysieke belasting en tijd.

Medicijndispenser
Een medicijndispenser is een apparaat waarin een medicatierol met medicijnen zit. Op het moment dat de medicijnen nodig zijn, geeft het apparaat een signaal. De cliënt wordt zo door het apparaat ondersteund bij de inname van de medicatie. Dit geeft de cliënt eigen regie. Daarnaast bespaart het collega’s in het primair proces tijd.

Wentellakensysteem
Verplaatsing van cliënten in bed is een fysiek zware handeling voor de collega’s in het primair proces. Gebruiksvriendelijk wentelen is het kenmerk van een wentellakensysteem. Met één knop op de handbediening wordt het wentellaken gespannen en opgerold aan één van de zijhekken van het bed. Met een wentellakensysteem wordt het tillen, trekken, rollen en duwen gereduceerd. Zo kan de cliënt in bed eenvoudig verplaatst en/of gedraaid worden. Dit is prettig voor de cliënt. Daarnaast geeft het een enorme vermindering in fysieke belasting bij collega’s in het primair proces.

Slimme sensoren

Slimme sensoren spelen een belangrijke rol in de ouderenzorg door het verzamelen van gegevens en het bieden van ondersteuning aan ouderen. Deze sensoren zijn vaak onderdeel van een groter systeem dat bekend staat als het Internet of Things (IoT). Enkele voorbeelden van slimme sensoren in de ouderenzorg zijn:

 

1. Valdetectiesensoren: deze sensoren kunnen detecteren wanneer een oudere valt en een melding sturen naar zorgmedewerkers of familieleden. Dit helpt om snel hulp te bieden bij noodsituaties;
2. Activiteitssensoren: deze sensoren houden de activiteiten van ouderen in de gaten, zoals bewegingspatronen, slaappatronen en dagelijkse routines. Ze kunnen afwijkingen of veranderingen detecteren die kunnen wijzen op gezondheidsproblemen;
3. Deur-/raamsensoren: deze sensoren kunnen detecteren wanneer een deur of raam wordt geopend of gesloten. Ze kunnen helpen bij het monitoren van de activiteit en veiligheid van de bewoner, zoals het signaleren van vroeg in de ochtend deuren die normaal gesproken niet worden geopend;
4. Medische sensoren: dit zijn sensoren die bijvoorbeeld hartslag, bloeddruk, zuurstofniveau en andere vitale functies kunnen meten. Ze kunnen continu gegevens verzamelen en zorgverleners waarschuwen bij afwijkingen.

 

Deze slimme sensoren worden vaak gekoppeld aan een centraal systeem dat de gegevens analyseert en interpreteert. Zorgmedewerkers kunnen vervolgens op basis van deze gegevens beslissingen nemen, zorg op afstand bieden en tijdig ingrijpen bij gezondheidsproblemen. Het doel is om ouderen een veiligere en meer geïndividualiseerde zorgomgeving te bieden, terwijl ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Leefcirkels

Een ‘leefcirkel’ is een zorgtechnologie voor mensen met dementie. Een bewoner draagt een tag bij zich, die zijn bewegingsruimte ‘op maat’ inregelt. Sommige deuren gaan voor de bewoner open, andere deuren blijven gesloten. Het uitgangspunt is om de leefruimte, waarin de bewoner zich vrij kan bewegen, zo groot mogelijk te laten zijn. De grootte van deze leefruimte, of ‘leefcirkel’, is persoonsafhankelijk en kan worden aangepast.

 

De inzet van deze zorgtechnologie vermindert merkbaar de onrust onder bewoners. Leefcirkels vergroten ook de veiligheid van bewoners en hun omgeving en voorkomen dat bewoners gaan (ver)dwalen. Groenhuysen kiest voor leefcirkels om de bewegingsruimte van bewoners met dementie te vergroten en beweging te stimuleren.

Samenwerking in de regio

Op het gebied van innovatie en zorgtechnologie werkt Groenhuysen ook samen met andere organisaties in de regio. Dit vindt plaats in regionale samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld Anders Werken in de Zorg en het Regionaal Elektronisch Netwerk. Daarnaast neemt Groenhuysen deel aan het bestuur van het Care Innovation Center.