Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster 2022

‘Ouder worden, jezelf blijven’. Het is een term die al jarenlang bij Groenhuysen bekend én ook passend is. Door middel van het meerjarenbeleid, ons Strategisch Kompas, kijkt Groenhuysen verder vooruit, de toekomst tegemoet.

 

In ons Strategisch Kompas (2021-2023) staat de route uitgestippeld die Groenhuysen in de basis volgt. Het Strategisch Kompas en het Basiskwaliteitskader van Groenhuysen is steeds het vertrekpunt van waaruit wij handelen.

 

Over het kwaliteitsvenster

Het Basiskwaliteitskader hebben we enkele jaren geleden ontwikkeld. Elke cyclus van anderhalf jaar wordt het Basiskwaliteitskader waar nodig bijgesteld. In het kader zijn zes bouwstenen uitgewerkt: klant in de regie, zinvolle dag, dagelijkse verzorging, professioneel samenspel, de woonomgeving en medewerkers & vrijwilligers. In 2022 zijn drie bouwstenen van naam verandert omdat dit beter aansluit bij de praktijk. Zinvolle bezigheid werd zinvolle dag, methodisch werken werd professioneel samenspel en de mensen is aangepast naar medewerkers & vrijwilligers. Naast deze zes bouwstenen voegden wij medezeggenschap, bestuur & toezicht en innovatie toe aan het rijtje van zes. Net als vorig jaar is ook COVID-19 weer als extra bouwsteen toegevoegd, omdat de gevolgen van het virus in 2022 nog merkbaar waren binnen Groenhuysen.

 

Door de snel veranderende ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg met als gevolg hiervan de ontstane knelpunten en kansen heeft Groenhuysen gemeend om in 2022 een ambitiedocument op te stellen om de vraagstukken, zoals een dubbele vergrijzing, personeelstekort, inzet van technologie etc. die er liggen aan te kunnen pakken. Dit ambitiedocument benadrukt hoe Groenhuysen zich gereed maakt voor de toekomst. Om voor de toekomst klaar te staan vraagt dit onder andere een proactieve en creatieve strategie vanuit visie gedreven en vraagt het een doorontwikkeling van de regionale samenwerking.

 

Groenhuysen pakt hierop haar verantwoordelijkheid. In 2022 is er een netwerkbijeenkomst met alle stakeholders uit de regio georganiseerd om hiervoor de samenwerking op te zoeken. Ook heeft de raad van bestuur in het najaar van 2022 ‘roadshows’ gehouden voor alle medewerkers werkzaam binnen een locatie/domein met de doelstelling om medewerkers mee te nemen in de ontwikkelingen binnen de zorg. De sporen van de transformatie: anders werken (door inzet van hulpmiddelen, technologie, innovaties en zorgcentrale), familieparticipatie en community denken zijn gedeeld. Volgend hierop is eind 2022 het ontwikkelprogramma ‘Als je ’t mij vraagt’ ontworpen dat in 2023-2024 uitgevoerd zal worden. Met het ontwikkelprogramma wil Groenhuysen een duurzame koerswijziging tot stand laten komen. Niet alleen de medewerkers in het primaire proces moeten anders gaan werken, heel Groenhuysen moet anders gaan werken.

 

Het kwaliteitsvenster is het jaarverslag van Groenhuysen. U leest in het venster alleen de informatie over 2022.

Wil jij ook aan de slag bij Groenhuysen?

Wil jij ouderen een bijzondere dag bezorgen? En jezelf verder ontwikkelen?

Ga mee op reis met Groenhuysen!