Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Netwerkpartners

Netwerkpartners

Groenhuysen werkt samen met diverse kennispartners en collega’s uit de regio, om onze zorg te verbeteren. Zo werken we onder meer samen met andere zorginstellingen uit West-Brabant aan de uitdaging om nieuwe technologieën voor de zorg te ontwikkelen. Ook stimuleert Groenhuysen het doen van onderzoek. Onderzoeken betekent investeren in kennis en goede zorg.

Onderzoek

Groenhuysen stimuleert, vanuit de overkoepelende naam Commissie Wetenschap & Ethiek, het doen van onderzoek. Onderzoeken betekent investeren in kennis en goede zorg. De commissie Wetenschap & Ethiek is in 2017 opgericht met daarin een vertegenwoordiging vanuit Behandeling & Begeleiding, Zorgbeleid, VVAR en HRM. Daarnaast sluiten er onderzoeksmakelaars aan vanuit de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo. Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Een onderzoeksmakelaar is de schakel tussen wetenschap en praktijk. Zij adviseren ons over onderzoek, ze signaleren kansen om wetenschappelijk onderzoek te doen of om kennis uit wetenschappelijk onderzoek te implementeren in de praktijk. We nemen deel aan onderzoeken, studiebijeenkomsten en inspiratiedagen. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om op verschillende manieren kennis te delen en met elkaar in gesprek te gaan, namelijk via:

 • Onderzoek doen
 • Kenniscafé
 • Zorg voor Zorgenden
 • Moreel beraad
 • Learning Community

 

Promotieonderzoek: wat houdt dat precies in?

Groenhuysen is partner van de Academische Werkplaats Ouderen | Tranzo | Tilburg University, waarbij praktijk en onderzoek aan elkaar verbonden zijn. Het doel is om relevante kennis op te doen en zo een bijdrage te leveren aan het realiseren van goede mensgerichte zorg waar de praktijk wat aan heeft. In mei 2021 startte verpleegkundig specialist Danielle van Gaans haar promotieonderzoek. Maar wat houdt dat precies in? Dat lichten Daniëlle en Ron Axt, lid raad van bestuur, in deze video toe:

 

Daniëlle van Gaans – verpleegkundig specialist

 

Peter van Rooden – gezondheidszorg psycholoog

In april 2023 is Peter van Rooden, gezondheidszorg psycholoog, als science practitioner zijn promotieonderzoek ‘Samen gescheiden’ gestart. Geïntroduceerd door Heleen van Nispen, lid raad van bestuur, licht Peter het onderzoek in deze video toe:

 

Samenwerkingspartners

 

 • Care Innovation Center
  Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar om zorginnovaties en -initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken.
 • Inloophuis De Rose-Linde
  De Rose-Linde is een open huis voor mensen met kanker en hun naasten en biedt, laagdrempelig, ondersteuning.
 • Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ)
  Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren.
 • Dementienetwerk West-Brabant (voorheen RPD)
  Samen met partners, waaronder ook Groenhuysen, probeert het Dementienetwerk de zorg voor mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk vorm te geven.
 • Stichting Mentorschap West-Brabant
  De mentoren van Mentorschap West-Brabant helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. Zij nemen voor deze kwetsbare mensen besluiten over hun verzorging, verpleging en behandeling.
 • Stichting REN West-Brabant
  Stichting Regionaal Elektronisch Netwerk (REN) is een non-profit organisatie. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van zorgorganisaties. De doelstelling van REN is het bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van zorg door de verbetering van de elektronische uitwisseling van informatie tussen zorgaanbieders onderling en van de zorgaanbieders met hun patiënten.
 • Verbonden in Zorg
  Zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en de caresector werken met het programma ‘Verbonden in Zorg‘ samen met gemeenten en zorgverzekeraars aan het toekomstbestendiger maken van de zorg in West-Brabant.
 • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
  VPTZ biedt vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in zorginstellingen.
 • Westbrabants Overleg Zorgaanbieders (WOZ)
  Het WOZ is een breed samengesteld regionaal netwerk van zorgaanbieders waar een impuls gegeven wordt aan de kwaliteit van de dienstverlening en samenwerking met ziekenhuizen, de verstandelijke  gehandicaptensector, huisartsen, Transvorm, gemeenten en opleidingsinstellingen.
 • WestWest
  WestWest is een samenwerkingsverband die streeft naar betere geïntegreerde en patiëntgerichtere zorg in de regio  westelijk West-Brabant.
 • Woningcorporaties
  In het kader van bestaande en nieuwe huisvestingsprojecten heeft Groenhuysen diverse samenwerkingsrelaties met woningcorporaties als ThuisvesterAlwel en Woonkwartier.