Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » VVAR

Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR)

De Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad (VVAR) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur. Dit vanuit het verpleegkundig en verzorgend perspectief om beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren, kwaliteit van zorg te borgen en te verbeteren, en de positie van de beroepsgroep te bevorderen. De VVAR hanteert het gedachtegoed van Excellente Zorg in haar handelen, en creëert hier zo veel mogelijk draagvlak voor in alle lagen van de organisatie.

De VVAR draagt bij aan:

  • verbetering van de kwaliteit van zorg voor bewoners en cliënten.
  • een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening in de dagelijkse praktijk.
  • een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie.
  • komt op voor én betrekt zorgprofessionals in de besluitvorming van nieuw beleid dat invloed heeft op de werkomgeving.
  • creëert actief mogelijkheden voor meer zeggenschap voor zorgprofessionals.

 

De VVAR staat o.a. stil bij en draagt bij aan thema’s als functiedifferentiatie, aantrekken en behoud van collega’s, vakbekwaamheid, passende opleidingsmogelijkheden, professionele autonomie en sturen op verpleegsensitieve indicatoren. De VVAR nodigt haar zorg- en welzijnscollega’s uit om zich uit te spreken over de eigen werkomgeving. Samen dienen we mee te denken en mee te beslissen op belangrijke zaken voor meer werkplezier en behoud van collega’s in de zorg.

 

Voorzitter: Kitty de Boe – Kwaliteitsverpleegkundige projecten
Vice voorzitter: Marian Raaijmakers – Verpleegkundige Heerma State
Secretaris: Elly van Hooydonk – Kwaliteitsverpleegkundige projecten
Lid: Linda Vissenberg – Verzorgende IG Select/Digicoach
Lid: Loes Schrauwen – Verzorgende IG Bloemsche Vaert
Lid: Jolanda Verdonk – Verpleegkundige Kroonestede
Lid: Max van Steen – Verpleegkundige VEAT
Lid: Marisca Lambregts – Welzijnsmedewerker
Lid: Ellen van Ommeren – Verpleegkundige GRZ1/Casemanager NAH i.o

 

Meer weten over wat de VVAR nu precies is en kan betekenen? Klik hier. Wilt u in contact komen met de VVAR, mail dan naar vvar@groenhuysen.nl. De VVAR is ook actief op LinkedIn.