Lees voor
Home » Over ons » Vrienden van Groenhuysen

Vrienden van Groenhuysen

Een optreden van een artiest, nieuw meubilair in het restaurant of de aanschaf van een duofiets om op pad te kunnen gaan. Genieten van het leven zit ‘m in allerlei zaken. Soms groot, soms klein. Met uw donatie kan de Stichting Vrienden van Groenhuysen dit soort activiteiten realiseren. Activiteiten waar bewoners erg blij mee zijn en waardoor zij beter in hun vel komen te zitten. U maakt dus écht het verschil met uw donatie.

Over de Vrienden van Groenhuysen

De Stichting Vrienden van Groenhuysen (VVG) bestaat al sinds 1994. Wij zetten ons belangeloos in voor bewoners van alle locaties van Groenhuysen om hun welzijn te bevorderen en hun verblijf te veraangenamen. De stichting heeft inkomsten uit schenkingen en nalatenschappen en werft via speciale sponsor- en ondersteuningsprogramma’s sponsoren, particulieren begunstigers en partners.

Vrienden gevraagd

U kunt ons op verschillende manieren steunen. Bijvoorbeeld door vaste donateur te worden of door het storten van een eenmalige financiële bijdrage. Alle bedragen, groot of klein, zijn van harte welkom. U kunt eventueel ook aangeven voor welke locatie van Groenhuysen uw donatie bestemd is. Het geld van de VVG komt volledig ten goede aan de bewoners. Het bestuur van de VVG bestaat alleen uit vrijwilligers.

 

ANBI Status

Financiële bijdragen uit erfenissen zijn ook welkom. De Stichting Vrienden van Groenhuysen is voor de Belastingdienst een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenk- of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen donaties. Uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan ons werk.

 

Bankrekening: NL83 RABO 0317 3667 50

Wilt u ons steunen?

Vrienden van Groenhuysen

Postbus 1596, 4700 BN Roosendaal