Lees voor

Eerste kennismaking en vervolg – hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreekt de ergotherapeut welke problemen u ondervindt. Vervolgens bekijkt de ergotherapeut wat de oorzaken zijn van het probleem en welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen. Samen stelt u vervolgens een plan van aanpak op. Dat kan inhouden dat u opnieuw leert om de activiteit uit te voeren, wellicht op een andere manier of met behulp van hulpmiddelen of aanpassingen. Na een periode evalueert u samen met de ergotherapeut of de vooraf gestelde doelen behaald zijn.