Lees voor

Hoe kan ik in contact komen met een psycholoog van Groenhuysen?

Wanneer u graag een gesprek met de psycholoog wilt, kunt u deze wens uiten bij uw behandelend specialist ouderengeneeskunde. Voor algemene vragen neemt u contact op met het medisch secretariaat via behandeling@groenhuysen.nl of 088 – 55 743 08.