Lees voor

Hoe lang kan/moet ik blijven als ik revalideer?

Het is helaas niet van te voren in te schatten hoe lang u moet revalideren. Dit is sterk afhankelijk per situatie en per persoon. De specialist ouderengeneeskunde is tijdelijk verantwoordelijk voor uw medische zorg en bepaalt hoe lang u moet revalideren. In de eerste weken van uw opname plannen we een streef ontslagdatum.