Lees voor

Kan ik op elke locatie van Groenhuysen gebruik maken van een psycholoog?

De psycholoog kan enkel ingezet worden wanneer u over een zorgindicatie met behandeling beschikt en u daarmee onder de zorg van onze specialist ouderengeneeskunde valt.