Lees voor

Wanneer kom ik in aanmerking voor opname in het hospice?

Om in aanmerking te komen voor opname in het hospice is allereerst een geldige indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig die uitgaat van een levensverwachting van maximaal drie maanden. Voor informatie over het aanvragen hiervan kunt u contact opnemen met het Groenhuysen Klantbureau via 088 – 55 740 00.