Lees voor

Wat is een Wlz-indicatie?

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Wanneer u in een van onze centra voor Wonen & Zorg wilt komen wonen heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie geeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) af. In de indicatie staat uw zorgprofiel: de zorg die u nodig heeft. U vindt meer informatie over de Wlz-indicatie op de website van het CIZ. Zoekt u hulp bij een indicatieaanvraag? Het Klantbureau helpt u met uw vragen.

Wlz-indicatie: medische zorg van Groenhuysen of uw huisarts?
Biedt Groenhuysen medische zorg aan u, dan is de verpleegkundig specialist of specialist ouderengeneeskunde uw regiebehandelaar. We bieden in dat geval verzorging, verpleging, begeleiding én specifieke behandeling. De kosten van een behandeling vallen in dit geval onder de Wlz en worden dus door Groenhuysen betaald.

Behoudt u uw huisarts, dan bieden we verzorging, verpleging en begeleiding. Uw huisarts blijft in dit geval medisch eindverantwoordelijk. De kosten van behandeling door bijvoorbeeld een fysiotherapeut vallen in dit geval onder de zorgverzekeringswet.