Lees voor

Wie betaalt de behandeling of onderzoek van de psycholoog?

De kosten voor behandeling of onderzoek worden vergoed door uw zorgverzekeraar of vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg).