Lees voor

Worden de kosten van de zorg vergoed?

De kosten voor het wonen binnen een locatie van Groenhuysen worden gedeeltelijk vergoed door de Wet langdurige zorg (Wlz). U vindt meer informatie over Wlz op de website van Rijksoverheid. U betaalt daarnaast een eigen bijdrage afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp om te berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Wanneer u geen behandeling verzilvert en toch gebruik maakt van een fysiotherapeut, diƫtist, ergotherapeut of logopedist kunt u een beroep doen op uw zorgverzekering.