Lees voor

Zijn er kosten verbonden aan het verblijf in het hospice?

Een groot deel van de kosten voor de zorg en verblijf binnen het hospice Roosdonck, worden gedekt via de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Het concept in het hospice is echter zodanig ingericht dat de kosten hiervoor niet geheel worden gedekt door deze financieringen. Indien u verblijft met een Eerstelijnsverblijf indicatie palliatief (ELV), vragen wij aan u een vrijwillige bijdrage te voldoen van € 30,- per dag. Deze bijdrage mag echter geen belemmering vormen voor plaatsing in ons Hospice. Ondervindt u problemen met het betalen van de eigen bijdrage, dan kunt u contact met ons opnemen.