Lees voor
Home » CVA

CVA

Na een CVA of beroerte kunnen uw functies, lichamelijk en geestelijk, verminderd zijn. U kunt te maken krijgen met onder andere een verlamming van arm of been, romp of gezicht, verminderde balans, trager denken, incontinentie, geheugenproblemen, slikproblemen of spraakproblemen.

Bij Groenhuysen kunt u revalideren nadat u een CVA heeft gehad. Om onze zorg en die van het Bravis ziekenhuis naadloos aan te laten sluiten, werken we nauw samen.

Revalidatie

Een CVA heeft vaak zichtbare gevolgen, zoals een halfzijdige verlamming. Minder zichtbare gevolgen zijn problemen op het gebied van emoties, gedrag of denken. Een schijnbaar eenvoudige taak als schrijven of koffie zetten lukt bijvoorbeeld niet meer. Deze onzichtbare problemen doen zich na een CVA vaak voor. Tijdens uw revalidatie in Wiekendael wordt u begeleid om met uw beperkingen om te gaan en leert u nieuwe vaardigheden aan. Hierbij kunnen verschillende disciplines worden ingezet, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie. Uw revalidatie is vooral gericht op het weer thuis kunnen functioneren.

Vergoeding

Revalidatie direct na ziekenhuisopname is opgenomen in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Via uw zorgverzekering zal (een deel van) uw eigen risico worden ingehouden. Welk bedrag wordt ingehouden verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de hoogte van het bedrag kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.