Lees voor

Revalidatie

Wanneer u na opname in het ziekenhuis niet meteen naar huis kunt, kunt u tijdelijk in regionaal behandelcentrum Wiekendael in Roosendaal terecht, om te revalideren. Het doel van de revalidatie is om u zo snel mogelijk weer zo zelfstandig en veilig mogelijk thuis te laten functioneren in uw thuissituatie.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

In ons regionale behandelcentrum Wiekendael kunt u terecht wanneer u te maken heeft met de ziekte van Parkinson, chronische longziekten (COPD), een neurologische ziekte of na problemen met het hart. Ook kunt u er revalideren na een CVA (hersenbloeding of herseninfarct) of een orthopedische ingreep. U kunt op de revalidatieafdeling ook terecht als uw huisarts u daarvoor aanmeldt, bijvoorbeeld als u na een ziekte moet leren omgaan met beperkingen.

Samenwerken aan uw herstel

Bij uw revalidatie werken we nauw samen met het Bravis Ziekenhuis. We leren u omgaan met uw beperkingen en helpen u nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Hierbij kan uw specialist ouderengeneeskunde verschillende disciplines inzetten, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie. Alle behandelingen van onze specialisten en zorgmedewerkers zijn erop gericht u zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten functioneren. U oefent met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals wassen, aankleden, tafel dekken en bed opmaken.

Cliënt aan het woord

Kosten en vergoedingen

Revalidatie direct na ziekenhuisopname is opgenomen in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Via uw zorgverzekering zal (een deel van) uw eigen risico worden ingehouden. Welk bedrag wordt ingehouden verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de hoogte van het bedrag kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Deze regeling geldt niet als u valt onder de Wet langdurige zorg, bijvoorbeeld omdat u in een centrum voor Wonen & Zorg woont. Dan betaalt u een eigen bijdrage voor de revalidatie. Hoe hoog dit bedrag is, kunt u berekenen via de site van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Locaties voor revalidatie

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mezelf aanmelden voor een revalidatietraject?
Add icon

Soms is revalidatie nodig voordat u weer naar huis kunt. Het ziekenhuis schakelt de transferverpleegkundige in. Zij bespreken samen met u en met Groenhuysen wat voor u de juiste plek is. Het is dus niet nodig dat u uzelf aanmeldt.

Hoe lang kan/moet ik blijven als ik revalideer?
Add icon

Het is helaas niet van te voren in te schatten hoe lang u moet revalideren. Dit is sterk afhankelijk per situatie en per persoon. De specialist ouderengeneeskunde is tijdelijk verantwoordelijk voor uw medische zorg en bepaalt hoe lang u moet revalideren. In de eerste weken van uw opname plannen we een streef ontslagdatum.

Welke kosten maak ik als ik revalideer bij Groenhuysen?
Add icon

Wanneer u bij Groenhuysen revalideert, worden de kosten van de revalidatie vergoed vanuit de basiszorgverzekering en betaalt u alleen uw eigen risico. Voor aanvullende diensten betaalt u zelf.

Wat moet ik meenemen als ik revalideer bij Groenhuysen?
Add icon

Het is belangrijk om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Daarnaast vragen wij u om een medicatielijst van uw arts. Persoonlijk kunt u eigen kleding, toiletspullen en bijvoorbeeld uw rollator meenemen.

Neem zo min mogelijk (waardevolle) persoonlijke spullen mee. Het zou zonde zijn wanneer u deze kwijt raakt tijdens uw revalidatieperiode.

Hoe ziet mijn dag in revalidatie eruit?
Add icon

Dit is afhankelijk van de zorg- en behandelvraag. Wekelijks ontvangt u een agenda waarop u terug ziet op welke dagen en tijdstippen u behandeling en therapie krijgt. Daarnaast bent u vrij om uw dag zelf in te vullen.

Gelden er bezoektijden wanneer ik aan het revalideren ben?
Add icon

Bezoek is tussen 10:00 en 22:00 uur welkom. Natuurlijk is dit afhankelijk van u therapieschema, dit gaat altijd voor.

Ik heb een fysiotherapeut nodig. Kan dat via Groenhuysen?
Add icon

Het is mogelijk om een behandeling of therapie te krijgen door een van onze ervaren behandelaren. Dit geldt ook voor de diëtist, ergotherapeut en logopedist. De behandeling vindt plaats in één van onze behandelcentra of indien het niet anders kan, bij u thuis. Neem hiervoor contact op met het medisch secretariaat Behandeling & Begeleiding via 088 – 55 743 08