Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Adviesorganen

De cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die gebruik maken van de zorg en behandeling van Groenhuysen. Omdat het onmogelijk is om met iedere cliënt persoonlijk in gesprek te gaan, kent Groenhuysen de cliëntenraden op diverse locaties. Een afvaardiging van deze leden vormt de centrale cliëntenraad.

Volwaardig gesprekspartner

Groenhuysen kent zestien locaties met een lokale cliëntenraad. Afhankelijk van de grootte van de locatie varieert de lokale cliëntenraad van vijf tot tien leden en bestaat uit bewoners, familieleden en mantelzorgers. Vanuit hun betrokkenheid houden de leden van de cliëntenraad het reilen en zeilen van de organisatie goed in de gaten. Ze laten hun stem gelden en komen op voor de belangen van de bewoners van de diverse locaties. Daarnaast is de manager van de locatie ook altijd aanwezig tijdens de vergadering van de lokale cliëntenraad. De onderwerpen die tijdens de vergadering aan bod komen zijn uiteenlopend. Van de piepende deur tot meer beleidsmatige onderwerpen. De cliëntenraad is graag een volwaardig gesprekspartner voor het management en de raad van bestuur.

 

Praten namens en met bewoners

Kwaliteit van leven, welbevinden en leefplezier zijn bij uitstek onderwerpen waar de cliëntenraad over meedenkt. De cliëntenraad is zeker geen klachtencommissie. Zo gingen zij met de raad van bestuur in gesprek om bewoners met dementie van Heerma State zoveel mogelijk hun vrijheid terug te geven. Mede daardoor kocht Groenhuysen daar een stuk grond aan waar bewoners ongehinderd kunnen lopen. Op een locatie met mensen met dementie praat de cliëntenraad namens de bewoners, op andere locaties mét bewoners. Bewoners vormen daarin voor ons een echte sparringpartner.

 

Gevraagd en ongevraagd advies

De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om op belangrijke beleidsterreinen gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de raad van bestuur. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De cliëntenraad moet instemmen met het plan en de raad van bestuur legt vervolgens verantwoording aan ons af over de inzet, uitvoering en doelen van de plannen.

 

(Jonge) leden gezocht

Om de continuïteit te waarborgen is de raad op zoek naar nieuwe leden. Hierbij zijn ze niet alleen op zoek naar bewoners en hun partners of kinderen. De cliëntenraad geeft aan dat het ook mooi zou zijn als ze ook kleinkinderen van bewoners kunnen interesseren voor de cliëntenraad. Zij hebben een frisse blik en kijken op een andere manier naar de zorg voor hun opa of oma. Wellicht is het interessant voor jongeren die een opleiding in de zorg volgen. Op die manier maken ze al van dichtbij kennis met hun toekomstige werkveld.

 

Meer informatie?

Heeft u interesse om mee te denken en te praten in de cliëntenraad? Neem dan voor meer informatie contact op met Ellen du Burck. Zij helpt u verder of verwijst u door. Ellen is bereikbaar op nummer 06 516 200 52 of via ellen.du.burck@groenhuysen.nl.

Verslagen Centrale Cliëntenraad

Verkort-verslag-CCR-vergadering-19-november-2020.doc

Verkort verslag CCR vergadering 19 november 2020

Decentrale cliëntenraden

Per locatie van Groenhuysen is er ook een cliëntenraad. Van al deze aparte raden zit er minstens één afgevaardigde in de centrale cliëntenraad. Onderwerpen die de raden bespreken, hebben onder andere te maken met voedingsbeleid, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand, recreatiemogelijkheden en klachtenbehandeling.