Lees voor

COVID-19

Icoon Covid-19

De pandemie COVID-19 had begin 2022 nog impact op de zorg- en dienstverlening. Gelukkig kwamen we ook bij Groenhuysen na de eerste maanden in rustiger vaarwater terecht en hadden we alles goed onder controle.

Regieteam

In tijden van een crisis is het belangrijk dat er vanuit een centraal punt advies en ondersteuning komt. Het corona ondersteuningsteam (regieteam), dat in 2020 is ontstaan, bestaat uit medewerkers van zorgbeleid, behandeling en begeleiding, HRM, bedrijfsvoering en communicatie. In 2022 is het regieteam op afroep bij elkaar geweest volgend op de ontwikkelingen van het coronavirus en de berichtgeving vanuit de overheid, de regio en de omvang van uitbraken binnen Groenhuysen en de impact daarvan op klanten en medewerkers.

Ook in 2022 was er sprake van een goede samenwerking in de regio, in het bijzonder met het Bravis ziekenhuis (+ laboratorium en zorgapotheek), tanteLouise en Thuiszorg West-Brabant.

Een terugblik op 2022

Eind 2021 zaten we nog in een harde lockdown vanwege de opmars van de omikronvariant. Deze variant verving binnen enkele weken de deltavariant. In januari 2022 vonden gelukkig de eerste versoepelingen plaats, op 6 januari was Groenhuysen op klantniveau zelfs coronavrij! Maar corona was nog niet klaar met ons, de voorjaarsgolf lag op de loer en ook de druk op onze zorgmedewerkers werd steeds groter.

 

In februari 2022 besloot de overheid toch verschillende maatregelen los te laten. Het coronatoegangsbewijs verviel en ook de anderhalvemetermaatregel was niet meer nodig. Aangezien we met kwetsbare ouderen werken en het (corona)verzuim onder medewerkers nog steeds hoog was, hielden we bij Groenhuysen nog wel een aantal maatregelen in stand (op advies van Actiz). Bezoek op de locaties was weer welkom, met wel nog het dringende advies om 1,5 afstand te houden en een mondkapje te dragen.

 

De herhaalprik (tweede booster)
Vanaf eind maart ontvingen 60-plussers, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstig verminderde weerstand een uitnodiging voor een herhaalprik (tweede booster). Deze herhaalprik moest ervoor zorgen dat de bescherming tegen het virus op peil bleef. Bewoners van verpleeghuizen of andere instellingen gericht op de ouderenzorg kregen de vaccinatie in de instelling. In de week van 21 maart werd bij Groenhuysen de herhaalprik uitgedeeld. Ook onze medewerkers kregen de mogelijkheid om de herhaalprik eerder te halen. Dit ter bescherming van zichzelf en de kwetsbare ouderen waar zij mee werken.

 

Na het vervallen van bijna alle maatregelen eind maart 2022 gaat corona een steeds kleinere rol spelen in het dagelijks leven. In april sloot de Bravis teststraat voor medewerkers. Vanaf dat moment kon iedereen terecht bij een reguliere testlocatie van de GGD. Een PCR test na een positieve zelftest was ook niet meer nodig. In de zomer van 2022 kon het regieteam afschalen. Echter bleven we alert en stonden we paraat waar nodig. Vooral in de zomerperiode bleef de druk op het zorgpersoneel namelijk erg hoog.

 

In het najaar van 2022 kwam er weer een vaccinatieronde voor onze klanten en medewerkers. Dit kon zelfs in combinatie met het halen van de griepprik. In november leek de najaarspiek aan een eind te komen. Voor het eerst sinds de start van de covid pandemie beleefden we een winter zonder maatregelen. Er kwam een grotere focus op het lange termijnbeleid. Het loslaten van bijna alle maatregelen werd bij Groenhuysen wel gemerkt aangezien er regelmatig virusuitbraken plaatsvonden. Dit waren voornamelijk luchtwegvirussen waaronder ook influenza en het RS-virus, het ging hierbij dus niet alleen om corona. Vanwege deze reden kwam er binnen Groenhuysen een tijdelijk protocol isolatiemaatregelen voor zowel covid-19, influenza en het RS-virus. Dit protocol is van kracht en geeft houvast tot 1 april 2023.

 

Covid-19