Lees voor
Home » Bloedtransfusie

Bloedtransfusie

Uw eerste bloedtransfusie gebeurt altijd in het ziekenhuis. Daarna kan de transfusie ook bij u thuis worden uitgevoerd. Uw VEAT verpleegkundige regelt de benodigde materialen zoals de infusiepomp en neemt contact met u op voor een afspraak.

Bloedtransfusie

Uw eerste bloedtransfusie gebeurt altijd in het ziekenhuis. Daarna kan de transfusie ook bij u thuis worden uitgevoerd. U komt onder andere in aanraking met een bloedtransfusie als u een slachtoffer bent van een ongeval, een operatie heeft ondergaan, een (kwaadaardige) bloedziekte of kanker heeft.

 

Bloedtransfusies worden voorgeschreven door uw arts als dit noodzakelijk is voor uw behandeling. Uw arts heeft hiervoor wel uw toestemming nodig (tenzij er sprake is van een noodsituatie). Om een goede keuze te kunnen maken wordt u ingelicht over:

  • de reden van bloedtransfusie
  • de risico’s die aan de transfusie verbonden zijn
  • de risico’s die ontstaan wanneer u niet instemt met een bloedtransfusie
  • eventuele alternatieven voor de bloedtransfusie

 

Uw VEAT verpleegkundige regelt de benodigde materialen zoals de infusiepomp en neemt contact met u op voor een afspraak. Vervolgens neemt uw VEAT verpleegkundige contact op met het transfusie laboratorium, die het juiste bloed klaarlegt. Uw VEAT verpleegkundige controleert dit bloed en spreekt de handelingen met u door.

 

Handelingen
De verpleegkundige plant een afspraak met u in en komt bij u thuis met alle benodigdheden. Uw behandeling wordt aandachtig doorgesproken met hierbij de mogelijke transfusiereacties en handelwijze. Uw verpleegkundige voert de transfusie uit en blijft gedurende de transfusie bij u thuis. Uw verpleegkundige voert de benodigde controles uit na afloop van de bloedtransfusie.

 

Thuis of in het ziekenhuis?

Bloedtransfusie bij u thuis is veilig binnen uw eigen omgeving. U hoeft geen extra bezoek aan het ziekenhuis af te leggen wat u wachttijd en reistijd bespaart. Er zijn geen extra risico’s bij het uitvoeren van deze handeling aan huis ten opzichte van in het ziekenhuis.

 

Aanvragen
Uw arts beslist of u in aanmerking komt voor een bloedtransfusie en dient vervolgens de aanvraag in bij het VEAT om de bloedtransfusie bij u thuis te laten uitvoeren.

 

Vergoeding & kosten
De kosten voor de behandeling vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en is dus net als de zorg in het ziekenhuis volledig vergoed. Wel blijft uw eigen bijdrage bij uw zorgverzekeraar van kracht. Heeft u vragen over eventuele eigen bijdragen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.