Lees voor
Home » Sondevoeding

Sondevoeding

De arts beoordeelt of sondevoeding nodig is. De arts verwijst u door naar de diëtiste en deze schakelt het VEAT in. Er wordt in de meeste gevallen een neus-maag sonde aangelegd. Om dit goed te kunnen inbrengen, wordt er door onze VEAT-verpleegkundigen de juiste lengte bepaald.

Sondevoeding

U krijgt sondevoeding als u onvoldoende kan eten en/of drinken. Dit kan verschillende oorzaken hebben. U kunt een operatie hebben gehad die belemmerend is voor de voedselconsumptie, maar ook een bepaalde ziekte hebben waardoor u niet goed kunt slikken. Voor een goed herstel is het belangrijk dat u de juiste en voldoende voedingsmiddelen binnenkrijgt. Bij sondevoeding wordt er voeding in een vloeibare vorm toegediend, meestal via een neus-maag sonde (een slangetje dat via de neus naar de maag loopt) of soms via een sonde door de buikwand. De samenstelling van de voeding die u toegediend krijgt verschilt per persoon. Iedereen heeft namelijk een andere voedingsbehoefte. De diëtist adviseert over de juiste soort en hoeveelheid voeding. Daarbij word uw medische diagnose in overweging genomen.

 

Handelingen
De arts beoordeelt of sondevoeding nodig is. De arts verwijst u door naar de diëtiste en deze schakelt het VEAT in. Er wordt in de meeste gevallen een neus-maag sonde aangelegd. Om dit goed te kunnen inbrengen, wordt er door onze VEAT-verpleegkundigen de juiste lengte bepaald. Vervolgens wordt de sonde (een flexibel buisje) via de neus ingevoerd. Nadat de sonde correct geplaatst is, wordt deze gefixeerd met een pleister waarna de voeding via een spuit wordt toegebracht in het buisje. De plaatsing van de sonde voor toediening via de buikwand vindt plaats in het ziekenhuis.

 

Aanvragen
Uw medisch specialist beslist of u in aanmerking komt voor sondevoeding. Hij of zij dient vervolgens de aanvraag in bij het VEAT om de sondevoeding bij u thuis te laten toedienen. Materialen en middelen kunt u bij uw eigen apotheek of thuis laten afleveren. Deze afspraken maakt de arts uit het ziekenhuis en/of de VEAT-verpleegkundige in overleg met u.

 

Vergoeding & kosten
De kosten voor de behandeling vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en is dus net als de zorg in het ziekenhuis volledig vergoed. Wel blijft uw eigen bijdrage bij uw zorgverzekeraar van kracht. Heeft u vragen over eventuele eigen bijdragen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.