Lees voor
Home » Zorg aanvragen » WLZ

Wet langdurige zorg

U komt in aanmerking voor verblijf in een zorginstelling, als de hulp via de gemeente en zorgverzekeraar niet meer toereikend is. Maar u kunt deze zorg ook thuis krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.

Hulp en voorzieningen

Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wlz vallen, zijn:

  • (Kortdurende) Zorg met verblijf in een zorginstelling in combinatie met behandeling.
  • Modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wilt organiseren. Met het mpt kunt u zorg door een instelling combineren met een pgb.
  • Palliatieve zorg met verblijf

Heb ik een indicatie nodig?

Ja. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of u recht heeft op Wlz-zorg. Daarbij kijkt het CIZ of u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast.

Eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en uw gezinssamenstelling.

 

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
0800 -1925
www.hetcak.nl

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Zorgadvies van het zorgkantoor via 076 – 52 431 10.