Lees voor
Home » Zorg aanvragen

Zorg aanvragen

Heeft u of uw naaste iedere dag zorg nodig en kunt u niet meer thuis blijven wonen? Dan kunt u bij Groenhuysen terecht in een van onze centra voor Wonen & Zorg. Hier leest u alles over het aanvragen van zorg voor u of uw naaste.

Gemakkelijk zorg aanvragen

Zoekt u passende zorg voor uzelf of een familielid? Heeft u vragen over zorg aan huis? Wilt u inzicht in de kosten, mogelijke vergoedingen of zoekt u hulp bij een indicatie aanvraag? Het Groenhuysen Klantbureau is er voor al uw vragen.

 

Voor hulp en zorg is in de meeste gevallen een indicatie nodig. Het is ook mogelijk dat u zelf de kosten betaalt.

 

Nadat wij uw indicatiebesluit hebben ontvangen, bellen we u op voor een intakegesprek over uw wensen en behoeften op het gebied van zorg, welzijn en wonen.

 

Groenhuysen biedt zorg aan ouderen: de leeftijd van onze cliënten is 65+. Er zijn een paar uitzonderingen. Deze leeftijdsgrens is niet van toepassing voor onze specialismen: mensen met dementie op jonge leeftijd. Ook in het Hospice Roosdonck is geen leeftijdsgrens van toepassing.

Financiering en vergoeding

Bekijk de verschillende pagina’s omtrent financiering en vergoeding bij verschillende typen zorg.

 

 

 

 

 

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) vervangt in de ouderenzorg de Wet BOPZ. De nieuwe wet beschermt mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking tegen onnodige onvrijwillige zorg, fysieke vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen. Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’.

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met mijn verzekeringen wanneer ik in een centrum voor Wonen & Zorg kom wonen?
Add icon
Zorgverzekering Een eigen ziektekostenverzekering is wettelijk verplicht. De keuze voor een basis en eventueel aanvullende verzekering kunt u zelf bepalen. Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Als u bij Groenhuysen komt wonen met een indicatie bent u collectief verzekerd voor uw WA. Er geldt een eigen risico. Inboedelverzekering Als u bij Groenhuysen komt wonen met een indicatie bent u collectief verzekerd voor uw inboedelverzekering. Er geldt een eigen risico. U vindt meer informatie over de Wettelijke aansprakelijkheids- en inboedelverzekering op de pagina https://www.groenhuysen.nl/zorgaanbod/.
Met welke zorgverzekeraars heeft Groenhuysen een contract?
Add icon
Groenhuysen heeft voor de verschillende producten die de zorgverzekeringswet (Zvw) levert, afspraken met verschillende zorgverzekeraars. In het te downloaden overzicht op de pagina Zorgaanbod ziet u met welke zorgverzekeraars en voor welke zorgvormen Groenhuysen een contract heeft. In dit overzicht ziet u, op basis van waar u verzekerd bent, of u voor deze zorg terecht kunt bij Groenhuysen. Eerstelijns paramedische zorg is zorg geleverd door fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. GRZ staat voor Geriatrische Revalidatie Zorg. ELV staat voor eerstelijnsverblijfszorg. Dit is een indicatie waarmee u tijdelijk kunt verblijven voor herstelzorg of waarmee u palliatieve zorg in het hospice kunt ontvangen. GZSP staat voor Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntengroepen. Dit is per 1-1-2020 een landelijk nieuw product. Het gaat om zorg geleverd door een specialist ouderengeneeskunde of geriatrisch verpleegkundige voor bijvoorbeeld een screening en daarbij eventuele opvolging van kwetsbare ouderen of mensen met dementie. Per 1-1-2021 is de GZSP uitgebreid met dagbehandeling voor specifieke klanten (met name jong dementerenden), die geen Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) nodig hebben. Heeft u vragen? Dan neem u contact op met ons Klantbureau via 088 - 55 740 00.
Wat is een Wlz-indicatie?
Add icon
Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Wanneer u in een van onze centra voor Wonen & Zorg wilt komen wonen heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie geeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) af. In de indicatie staat uw zorgprofiel: de zorg die u nodig heeft. U vindt meer informatie over de Wlz-indicatie op de website van het CIZ. Zoekt u hulp bij een indicatieaanvraag? Het Klantbureau helpt u met uw vragen. Wlz-indicatie: medische zorg van Groenhuysen of uw huisarts? Biedt Groenhuysen medische zorg aan u, dan is de verpleegkundig specialist of specialist ouderengeneeskunde uw regiebehandelaar. We bieden in dat geval verzorging, verpleging, begeleiding én specifieke behandeling. De kosten van een behandeling vallen in dit geval onder de Wlz en worden dus door Groenhuysen betaald. Behoudt u uw huisarts, dan bieden we verzorging, verpleging en begeleiding. Uw huisarts blijft in dit geval medisch eindverantwoordelijk. De kosten van behandeling door bijvoorbeeld een fysiotherapeut vallen in dit geval onder de zorgverzekeringswet.
Wat is een Wzd en wanneer vragen we deze aan?
Add icon
Dit is een wet die onder andere geldt voor mensen met geheugenproblemen/dementie wanneer we iemand gedwongen opnemen op een gesloten afdeling. Hiervoor spreken we duidelijke (behandel)richtlijnen af met naaste(n) en behandelend arts. Denk bijvoorbeeld aan klanten die ‘s nachts gaan dwalen als de deur niet op slot zit.
Mijn ouder(s) gaat steeds verder achteruit. Wanneer komt iemand in aanmerking voor beschut of beschermd wonen?
Add icon
Het hangt af van de situatie. Wanneer u in een centrum voor Wonen & Zorg wilt komen wonen is er een Wlz-indicatie nodig. Deze indicatie geeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) af. Het Klantbureau geeft u hier graag meer informatie over.
Kan ik een rondleiding krijgen op locatie?
Add icon
Op alle locatie pagina's staan virtuele rondleidingen. Zo krijgt u thuis al een goed beeld hoe de locatie eruitziet. Aanvullend is het mogelijk om een rondleiding te krijgen op een locatie. In principe kunt u zelf op alle locaties terecht in de brasserie/het restaurant. Wanneer u meer van een locatie wilt zien, zoals een appartement moet er altijd een indicatie zijn afgegeven. Het Klantbureau weet aan de hand van uw indicatie welke locaties passende zorg bieden.
Is er een wachtlijst?
Add icon
Klantbureau kijkt samen met u naar de juiste match tussen uw zorgvraag en de locatie. Indien er een wachtlijst is voor de best passende of gewenste locatie, brengen wij u hiervan op de hoogte. U kunt de cliënt aanmelden via het digitale aanmeldformulier, op de pagina zorg aanvragen.
Vanaf welke leeftijd biedt Groenhuysen zorg?
Add icon
Groenhuysen biedt zorg aan ouderen: de leeftijd van onze klanten is 65+. Er zijn een paar uitzonderingen. Deze leeftijdsgrens is niet van toepassing voor onze specialismen: mensen met dementie op jonge leeftijd. Ook in het Hospice Roosdonck is geen leeftijdsgrens van toepassing.
Worden de kosten van de zorg vergoed?
Add icon
De kosten voor het wonen binnen een locatie van Groenhuysen worden gedeeltelijk vergoed door de Wet langdurige zorg (Wlz). U vindt meer informatie over Wlz op de website van Rijksoverheid. U betaalt daarnaast een eigen bijdrage afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp om te berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is. Wanneer u geen behandeling verzilvert en toch gebruik maakt van een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut of logopedist kunt u een beroep doen op uw zorgverzekering.

Groenhuysen Klantbureau

Vragen over wonen & zorg

Neem contact op met het klantbureau