Lees voor

GET

Het Geriatrisch Expertise Team (GET) kijkt samen met u hoe u zo lang mogelijk in goede gezondheid, zelfstandig kunt blijven functioneren en thuis kunt blijven wonen. De geriatrisch verpleegkundige komt bij u op bezoek en kijkt naar uw algehele functioneren. Het geriatrisch team bekijkt uw klachten en geeft (medisch) advies.

Wat we voor u doen

De geriatrisch verpleegkundige komt bij u op bezoek en kijkt naar uw algehele functioneren. Indien nodig, wordt de specialist ouderengeneeskunde betrokken om u advies te geven bij specifieke vragen rondom uw gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn: vragen over uw medicatie, lichamelijke achteruitgang, vallen, geheugenklachten en geestelijk welbevinden. Het geriatrisch team bekijkt uw klachten en geeft (medisch) advies.

Hoe werkt de zorg vanuit thuis?

De geriatrisch verpleegkundige kan door de huisarts worden ingeschakeld, maar het is ook mogelijk zelf een gesprek aan te vragen bij uw huisarts. De geriatrisch verpleegkundige brengt in een gesprek uw situatie in kaart. Zij stelt vragen over uw woonsituatie en uw lichamelijk en geestelijk welbevinden. Daarnaast heeft zij, als u dit wenst, contact met uw familie en andere behandelaren die bij u betrokken zijn.

Dementie

De geriatrisch verpleegkundige is deskundig op het gebied van dementie en kan u veel vertellen over geheugenproblemen. In verschillende gesprekken ondersteunt zij u en uw familie en begeleidt het ziekteproces, van de eerste geheugenproblemen tot opname. Daarbij staat uw hulpvraag centraal. Dat kan zijn door een luisterend oor te bieden, maar ook door het geven van omgangsadviezen of het coördineren van de benodigde zorg.