Lees voor

Geriatrisch verpleegkundige

De geriatrisch verpleegkundige ondersteunt ouderen en familie bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Vaak krijgen mensen met het ouder worden, steeds meer medische problemen. Voor de meeste ouderen is zelfstandig en zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, een grote wens.

" alt=""/>

De geriatrisch verpleegkundige heeft veel kennis over wonen, zorg en welzijn en dementie en kent de mogelijkheden in de buurt. Zij adviseert u op welke manier u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. En waar nodig, kijkt zij samen met u, en in overleg met uw huisarts, naar passende hulp en ondersteuning.

 

Gespecialiseerd in dementie

De geriatrisch verpleegkundige is deskundig op het gebied van dementie en kan u veel vertellen over geheugenproblemen, de ontwikkeling daarvan en mogelijke ondersteuning in de toekomst. In verschillende gesprekken ondersteunt zij u en uw familie en begeleidt het ziekteproces, van de eerste geheugenproblemen tot opname. Daarbij staat uw hulpvraag centraal. Dat kan zijn door een luisterend oor te bieden, maar ook door het geven van omgangsadviezen of het coördineren van de benodigde zorg.

 

Het Geriatrisch Expertise Team

De geriatrisch verpleegkundige is onderdeel van het Geriatrisch Expertise Team. Samen met specialisten ouderengeneeskunde (artsen) kijken zij samen met u hoe u zo lang mogelijk in goede gezondheid, zelfstandig kunt blijven functioneren en thuis wonen.

 

De geriatrisch verpleegkundige komt bij u op bezoek en kijkt naar uw algehele functioneren. Indien nodig, wordt de specialist ouderen- geneeskunde betrokken om u advies te geven bij specifieke vragen rondom uw gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn: vragen over uw medicatie, lichamelijke achteruitgang, vallen, geheugenklachten en geestelijk welbevinden. Het geriatrisch team bekijkt uw klachten en geeft (medisch) advies.

 

Hoe werkt de behandeling

De geriatrisch verpleegkundige kan door de huisarts worden ingeschakeld, maar het is ook mogelijk zelf een gesprek aan te vragen bij uw huisarts. De geriatrisch verpleegkundige brengt in een gesprek uw situatie in kaart. Zij stelt vragen over uw woonsituatie en uw lichamelijk en geestelijk welbevinden. Daarnaast heeft zij, als u dit wenst, contact met uw familie en andere behandelaren die bij u betrokken zijn. De geriatrisch
verpleegkundige zal u blijven begeleiden indien dit nodig en gewenst is.

 

Het Geriatrisch Expertise Team maakt een behandelplan en bespreekt dit vervolgens met uw huisarts. Hierbij kunnen ook andere behandelaren worden ingeschakeld, zoals een fysiotherapeut bij houdings- en bewegingsklachten of een diëtist om uw voeding te analyseren. Tevens is er een goede samenwerking tussen de geriatrisch verpleegkundige en de thuiszorgteams, welke in de regio werkzaam zijn.

Specialisten

Maak kennis met onze specialisten voor de behandeling Geriatrisch verpleegkundige.

Marieke Evers

Jolanda Verschuur

Debbie Otto

Petra Bodenstaff

Sonja Konings

Nathalie Nelemans

Nancy Zagers – Oomen

Cathalijne Ploeg

Annemarie Keij – Verbraak

Juliette Kamp – van den Boom

Mandy Brants

Carine van de Riet

Judith Juch

Ellen Bastings

Downloads

Download hier de informatie over Geriatrisch verpleegkundige.

150224-GET-Brochure-Digitaal.pdf

Brochure GET Groenhuysen

GH15-035-Wat-kunnen-de-behandelaren-van-Groenhuysen-voor-u-betekenen.pdf

Brochure Wat kunnen de behandelaren van Groenhuysen voor u betekenen?