Lees voor

Medische zorg

Voor de medische zorg die u nodigt heeft, is er altijd een team van zorgprofessionals betrokken, als u binnen een centrum voor Wonen & Zorg woont of kortdurend bij Groenhuysen verblijft. De medische zorg kan geleverd worden door een specialist ouderengeneeskunde (SO), een basisarts en/of verpleegkundig specialist (VS).

" alt=""/>

Het team is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen en chronisch zieken en kunnen u helpen met verschillende gezondheidsproblemen, zoals dementie, diabetes, Parkinson, osteoporose, longaandoeningen (COPD), decubitus- en wondzorg, hersenletsel, hartfalen en psychische problemen. Ook voor revalidatie en palliatieve zorg kunt u bij hen terecht.

 

De specialisten werken in de verschillende centra voor Wonen & Zorg van Groenhuysen, maar ook thuis is er een actieve rol, waarin de specialist ouderengeneeskunde en de geriatrisch verpleegkundige intensief samen werken met veel huisartsen in de regio.

 

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde (SO) is een arts die gespecialiseerd is in de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken en kan u helpen bij verschillende gezondheidsproblemen. Specialisten ouderengeneeskunde zijn net als andere specialisten officieel geregistreerd. Vanuit zijn kennis en ervaring beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde welke zorg er nodig is in geval van ingewikkelde zorgproblemen.

 

De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen ervan: wat betekent deze ziekte voor lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren? Op grond hiervan adviseert hij u over de behandeling en zorg.

 

Basisarts

Een basisarts is een arts die de algemene opleiding tot arts heeft voltooid, maar zich nog niet verder heeft gespecialiseerd op een bepaald vakgebied. Basisartsen doen werkervaring op in het centrum voor Wonen & Zorg. Zij werken zelfstandig onder supervisie van een SO.

 

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist speelt een belangrijke rol om de cliënt in het centrum voor Wonen & Zorg beter te kunnen helpen. Een verpleegkundig specialist is een ervaren, hoogopgeleide verpleegkundige die ook wordt ingezet in de medische zorg. De verpleegkundig specialist heeft de bevoegdheid om zelfstandig te kunnen behandelen. Zij is vanaf de opname nauw betrokken bij uw medische en verpleegkundige zorg en komt bij u langs als er sprake is van een medisch en/of complex verpleegkundig probleem. Ook voert de verpleegkundig specialist gesprekken met cliënten, familie of andere betrokkenen.

Hoe werkt de medische zorg

De SO, VS en basisarts werken nauw met elkaar samen om optimale de medische zorg te bieden. Er is altijd een SO, basisarts of VS aanspreekpunt voor uw medische problemen. Aan een locatie, afdeling of zorgpad zijn vaste specialisten ouderengeneeskunde en/of verpleegkundig specialisten verbonden. Aan de hand van de bevindingen wordt een behandelplan opgesteld met aandacht voor alle gevolgen van de ziekte en de manier waarop de kwaliteit van uw leven kan verbeteren. In het behandelplan staan de afspraken over de behandeling en de rol van de diverse hulpverleners.

 

De SO, VS en/of basisarts werken intensief samen met verzorgenden, verpleegkundigen en andere behandelaren, zoals een psycholoog, geestelijk verzorger, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, bewegingsagoog en vaktherapeut.

 

Bij de zorg voor u, zijn meerdere zorgverleners en behandelaren betrokken. Om de zorg en behandeling goed te coördineren, vervult altijd één van de behandelaren de rol van regiebehandelaar. De regiebehandelaar coördineert de zorg en behandeling en stemt deze af met u en/of met de vertegenwoordiger. Met als doel dat de zorg en behandeling voor u overzichtelijk blijft en u hierin eigen keuzes kunt maken. De regiebehandelaar is ook uw eerste aanspreekpunt bij vragen over de behandeling. Bij vragen over de zorg, kunt u terecht bij de eerst verantwoordelijke verzorgende of verpleegkundige.

Expertises

Medische zorg wordt aangeboden bij de volgende expertises.

Specialisten

Maak kennis met onze specialisten voor de behandeling Medische zorg.
Specialist ouderengeneeskunde

Ronald van Nordennen

Specialist ouderengeneeskunde

Danny Hommel

Specialist ouderengeneeskunde

Eefje Kruijssen

Specialist ouderengeneeskunde

Lisette Birkhoff

Specialist ouderengeneeskunde

Lizet Elsten

Specialist ouderengeneeskunde

Sally Vliegen

Specialist ouderengeneeskunde

Vincent Vanneste

Specialist ouderengeneeskunde

Jolijn Verkuijlen

Specialist ouderengeneeskunde

Jan Vissers

Specialist ouderengeneeskunde

Annemarie den Dulk

Specialist ouderengeneeskunde

Lotje van ’t Hof

Specialist ouderengeneeskunde

Damaris de Kruijf

Specialist ouderengeneeskunde

Marleen van Oosterhout

Arts

Martine Deleersnijder

Arts

Petra Wille

Arts

Milou Joosen

Basisarts

Laura Spronk

Verpleegkundig specialist

Danielle van Gaans

Verpleegkundig specialist

Kim Vergouwen

Verpleegkundig specialist

Carin van de Hoogen

Verpleegkundig specialist

Winanda Raats

Verpleegkundig specialist i.o.

Melanie Levering

Longverpleegkundige

Gretha Gorter

Verpleegkundig specialist

Kim Verdonck

Praktijkverpleegkundige

Yolanda van Rijnsoever

Praktijkverpleegkundige

Birgit Goorden

Verpleegkundig specialist

Sandra Konings

Parkinsonverpleegkundige

Kelly v.d. Berg

Verpleegkundig specialist i.o.

Meggy van Loock

Verpleegkundig specialist

Linda Hoogstraten

Verpleegkundig specialist

Yvonne Veeke

Verpleegkundig specialist i.o.

Anette Vossen

Praktijkverpleegkundige

Chantal Bogers

Downloads

Download hier de informatie over Medische zorg.

GH17-154-Wat-kan-de-verpleegkundig-specialist.pdf

Brochure Wat kan de verpleegkundig specialist voor u betekenen?

GH15-035-Wat-kunnen-de-behandelaren-van-Groenhuysen-voor-u-betekenen.pdf

Brochure Wat kunnen de behandelaren van Groenhuysen voor u betekenen?

Wat-kan-de-specialist-ouderengeneeskunde-voor-u-betekenen.pdf

Brochure Wat kan de specialist ouderengeneeskunde voor u betekenen?