Lees voor
Home » COPD

COPD

COPD (oftewel Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor chronische longziekten. De belangrijkste klachten bij mensen met COPD zijn vermoeidheid, kortademigheid in rust en tijdens inspanning, achteruitgang van de longfunctie en een grotere kans op het krijgen van een longontsteking.

 

Groenhuysen heeft, in nauwe samenwerking met het Bravis ziekenhuis, een COPD-revalidatietraject ontwikkeld. Na een ziekenhuisopname kunt u revalideren in regionaal behandelcentrum Wiekendael, in Roosendaal.

Revalidatie

In Wiekendael wordt u begeleid om met uw COPD beperkingen om te gaan. Ook wanneer u herstellend bent van corona of bij long-covid klachten. Hierbij kunnen verschillende disciplines worden ingezet, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie. Ons doel is nieuwe ziekenhuisopnames voor u zoveel mogelijk te voorkomen.

Behandeling

Tijdens de behandeling fysiotherapie is er aandacht voor specifieke ademhalingsoefentherapie, waarbij u bijvoorbeeld oefeningen krijgt om kortademigheid beter onder controle te krijgen. Ook is er aandacht voor dieet- en voedingadvies, dit is belangrijk voor mensen met een chronische longaandoening. De logopedische behandeling is gericht op het behouden van de optimale longinhoud. U leert de ademverdeling optimaal toe te passen tijdens het spreken.

Vergoeding

Revalidatie direct na ziekenhuisopname is opgenomen in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Via uw zorgverzekering zal (een deel van) uw eigen risico worden ingehouden. Welk bedrag wordt ingehouden verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de hoogte van het bedrag kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.