Lees voor
9 mei 2022

Dag van de Beroerte

" alt=""/>

Morgen, op dinsdag 10 mei wordt voor de 18e keer de Dag van de Beroerte gehouden. Gedurende deze 24 uur wordt in verschillende Europese landen via speciale evenementen aandacht besteed aan de oorzaak en gevolgen van een beroerte.

Groenhuysen geeft zorg aan veel klanten die in het verleden een CVA (beroerte) hebben doorgemaakt. Het onderstaande stukje geeft een inkijk in wat de multidisciplinaire teams binnen alle locaties voor een klant met een beroerte kunnen betekenen.


Onze klant

Onze klant van vandaag heet Bert. Bert woont sinds 2018 in een woonzorgcentrum van Groenhuysen, omdat hij vlak daarvoor een CVA had doorgemaakt. Als gevolg hiervan kampte Bert met verschillende lichamelijke en cognitieve beperkingen, waardoor zelfstandig thuis wonen niet meer binnen de mogelijkheden lag. Daarom verhuisde hij naar een centrum voor Wonen & Zorg om begeleid te wonen. Hier schakelde de verpleeghuisarts de benodigde disciplines in die Bert konden helpen tijdens zijn verblijf.

De fysiotherapeut

De fysiotherapeut werd gevraagd om adviezen omtrent de verplaatsingen te geven. Hoe kwam Bert vanuit zijn rolstoel in bed? Hoe kon hij het beste omdraaien in bed en wat waren de mogelijkheden tot toiletgang. Op een aangepaste stoel? Of op een standaard wc? En hoe ging Bert deze verplaatsing maken. Staand? Met een actieve lift? Of geheel passief? Met de juiste adviezen van de fysio kon Bert op een veilige en prettige manier verplaatst worden, passend bij zijn situatie. Dit alles natuurlijk in goed overleg met Bert zelf.

De grote wens van Bert was om weer zelfstandig te kunnen lopen. De fysio heeft samen met Bert de mogelijkheden bekeken en verschillende loophulpmiddel uitgeprobeerd. Al snel bleek dat lopen, mede door problemen met de balans, niet reëel meer was. Bert beschikte nog wel over een sta-functie, waardoor staande verplaatsingen met behulp van een lift mogelijk waren. Tot op de dag van vandaag is de sta-functie van Bert, mede door gericht oefeningen bij de fysiotherapeut, behouden.

De ergotherapeut

Ook de ergotherapeut werd direct ingeschakeld om een gepaste rolstoel te regelen. Bert zat in het begin in een kleine transportrolstoel die niet geschikt was voor continue gebruik. Door meten en uitproberen had Bert al snel een grotere, verstelbare rolstoel met zachte bekleding die zijn gestel perfect ondersteunde. Ook werd de ergotherapeut gevraagd adviezen te geven met betrekking tot de lighouding in bed. Met inzet van de juiste middelen kwam er minder druk op de stuit en konden doorligplekken voorkomen worden.  

De psycholoog

Bert stond bekend als een piekeraar. Hij kon zich ontzettend druk maken om de kleinste zaken. Daarom werd de psycholoog ingeschakeld om daarbij te assisteren. Zo kreeg Bert een boekje waarin hij al zijn afspraken en gedachtes kon noteren. Hierdoor kon hij ruimte in zijn hoofd scheppen en altijd een oog op de planning van de dag werpen. Daarnaast werden adviezen gegeven over de omgang met Bert op momenten dat hij veel spanning ervoer.

De logopedist

Omdat Bert moeite had met slikken werd de logopediste ingeroepen. Bert produceerde veel slijm en kon dit moeilijk weg krijgen. Met de juiste adviezen en technieken werd zijn slikfunctie beter. Daarnaast kreeg de zorg adviezen over hoe ze hem het beste konden assisteren bij het eten. Tot op de dag van vandaag worden deze adviezen toegepast.

De diëtist

Al snel bleek dat het gewicht van Bert bleef afnemen. De diëtist ging in gesprek en maakte een voedingsschema passend bij de klant en situatie. Hierdoor blijft Bert al jaren op gewicht.

De beweegagoog

Tot slot is Bert iemand die graag bezig is. Daarom is vanaf het begin de beweegagoog in beeld geweest, om in overleg met de fysiotherapeut een passend oefenschema voor Bert te maken. Dit voert hij 2x per week onder begeleiding uit. Ook doet hij 1x per week mee aan de groepsgym. Hierdoor draagt het bewegen mee aan een actieve invulling van zijn dag.

En natuurlijk…

Naast de bovenstaande disciplines zijn natuurlijk nog veel meer personen van wezenlijk belang bij het ondersteunen van die klanten die al dan niet een beroerte hebben doorgemaakt. Denk aan de specialist ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialisten, verpleegkundige, verzorgende, activiteitenbegeleiders en de honderden vrijwilligers. Op deze manier draagt Groenhuysen op heel veel verschillende manieren bij aan het ondersteunen van klanten en familie die een beroerte hebben doorgemaakt.

Meer weten?

Bekijk alle behandelingen en neem contact op met Groenhuysen voor de mogelijkheden.   

Note: de foto dient ter illustratie van een behandeling en is mogelijk niet gerelateerd aan dit betreffende onderwerp.