Lees voor
7 juli 2022

Heleen van Nispen nieuw lid Raad van Bestuur Groenhuysen

" alt=""/>

Op 4 juli jl. is Heleen van Nispen benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Groenhuysen. Heleen start haar werkzaamheden op 1 oktober aanstaande en samen met de huidig zittende bestuursvoorzitter Ron Axt vormt zij het collegiale bestuur.

Heleen heeft ruime ervaring in de cure en care sector en heeft hier in verschillende strategische rollen en directiefuncties gewerkt. De afgelopen vier jaar was zij verantwoordelijkheid voor de regionale samenwerking en herinrichting van de zorg in Zoetermeer.

Nieuw team

Groenhuysen haalt met Heleen een bestuurder met hart voor de zorg in huis die met haar kennis, veranderkundige ervaring en ervaring met regionale samenwerkingen in de gehele keten goed past bij de huidige ambities van Groenhuysen. In de nieuwe samenstelling geeft de Raad van Bestuur, samen met haar netwerkpartners, verder vorm aan de invulling van de maatschappelijke opgaven rondom wonen, welzijn en zorg in westelijk West-Brabant.

Toekomstbestendige ouderenzorg

Heleen van Nispen: ‘Nu een stevige basis in Zoetermeer is gelegd en de kans voorbijkomt me vanuit een nieuwe bestuurlijke rol in te zetten voor de toekomstbestendige ouderenzorg, heb ik besloten deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik kijk ernaar uit om de visie “ouder worden, jezelf blijven” en de daarmee samenhangende visie op het bieden van maatwerk met alle medewerkers en partners van Groenhuysen verder vorm te geven.’

15 september 2023

Unieke samenwerking met Alwel, Thuisvester en Woonkwartier

Groenhuysen heeft samen met de drie woningcorporaties Alwel, Thuisvester en Woonkwartier, een gezamenlijk doel: het aanbieden van passende en betaalbare huisvesting in de gemeenten Roosendaal, Rucphen en Halderberge. Vandaag ondertekenden de bestuurders de samenwerkingsovereenkomst.

27 augustus 2023

Samen?!

Ze is er net komen wonen en ze moet nog wennen. In de middag is ze nog op zoek naar haar man en vraagt ze meerdere malen wanneer ze naar huis kan.