Lees voor
27 januari 2023

Kerkakkers en het netwerk van bewoners bundelen krachten

" alt=""/>

Om de dialoog over familieparticipatie met mantelzorgers op te starten organiseerde Centrum voor Wonen & Zorg Kerkakkers op 16 januari jl. een familieavond in de vorm van een theatervoorstelling.

Familieparticipatie krijgt een steeds prominentere rol bij Groenhuysen. Om de dialoog met mantelzorgers op te starten organiseerde Centrum voor Wonen & Zorg Kerkakkers op 16 januari jl. een familieavond in de vorm van een theatervoorstelling. Op ‘Nico en zijn netwerk; familieparticipatie op Kerkakkers’ in gemeenschapshuis Agora kwamen ruim 100 bezoekers af.

Familieparticipatie wordt gezien als een van de oplossingen voor de personele problematiek binnen de ouderenzorg. Lilian Janssen, manager Kerkakkers: ‘We hebben mantelzorgers heel hard nodig om nu, en in de toekomst, verantwoorde zorg aan onze bewoners te kunnen blijven bieden. Anderzijds beseffen we ook dat mantelzorgers vaak al erg belast zijn. Het is de kunst om daar waar mogelijk krachten te bundelen, en om verbinding te zoeken met het sociale netwerk van bewoners. Door goed te kijken welke rol men kan (blijven) spelen, realiseren we betere zorg, meer levensgeluk voor de bewoners en meer werkplezier voor de medewerkers.’

Theatervoorstelling in samenwerking met Ervarea
Om de dialoog met mantelzorgers op te starten organiseerden medewerkers, in samenwerking met Ervarea, afgelopen maandag een familieavond in de vorm van de theatervoorstelling: ‘Nico en zijn netwerk; familieparticipatie op Kerkakkers’. Ervarea biedt op een speelse en interactieve manier scholingen en vraagstukken aan. In gemeenschapshuis Agora bezochten ruim 100 mensen, variërend van bewoners en familieleden tot aan medewerkers en vrijwilligers, de voorstelling. Het vertelt het verhaal van fictieve bewoner Nico en zijn mantelzorger, met allerlei dilemma’s en vragen die op hun pad komen. Tot slot werd aan de hand van een aantal scherpe stellingen de discussie met elkaar gevoerd, wat resulteerde in mooie inzichten en conclusies. Heleen van Nispen, raad van bestuur, was ook bij de voorstelling aanwezig: ‘Wat een inspirerende avond! Deze voorstelling heeft de ontwikkelingen in de ouderenzorg en de dilemma’s bij familieparticipatie vanuit het perspectief van de bewoner, familie en medewerkerprachtig in beeld gebracht. Het leidde tot goede gesprekken en legt een mooie basis voor de verdere invulling van deze ‘gouden driehoek’. Met het anders werken en organiseren van de zorg kun je nog steeds in samenwerking liefdevolle zorg en ondersteuning blijven bieden.’

Verandering in gang zetten
‘Het zijn de kleine dingen die een groot verschil kunnen maken, zowel voor de zorg als voor de bewoner en mantelzorger. Winst voor iedereen!’, aldus een aanwezige mantelzorger. En een zorgmedewerker liet weten: ‘We zien deze avond als een vertrekpunt om verder aan de slag te gaan met familieparticipatie op onze locatie. We realiseren ons dat het niet altijd makkelijk zal zijn om de juiste gesprekken hierover te voeren, maar zijn blij met de scholing die wij de komende periode krijgen.’ Op Kerkakkers draait nu de vierde module van het programma Jouw werk op de rails (www.toolkitjouwwerkopderails.nl). Een van de aandachtsvelden in deze module draait om hoe het netwerk van bewoners en familieparticipatie meer betrokken kunnen worden bij de zorgverlening. Locatiemanager Lilian Janssen: ‘Deze voorstelling is de aftrap van een verandering die we in gang willen zetten. Bij zorgmedewerkers leeft nog vaak de overtuiging dat ze het alleen moeten doen en alleen verantwoordelijk zijn. Bij het netwerk heerst vaak de gedachte dat ze los moeten of mogen laten, en niet meer mee mogen doen. We kunnen elkaar versterken door wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Deze avond laat zien dat men openstaat voor een gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerken. Dit biedt kansen die we bij Kerkakkers zeker niet laten liggen.’

30 november 2023

Voor de laatste keer in De Brink en Moerweide

Begin jaren ’70 gingen de deuren van ons verzorgingstehuis De Brink voor het eerst open. Nu, ruim 50 jaar later, is het tijd voor vernieuwing. De oude Brink wordt gesloopt en er komt een nieuw centrum voor Wonen & Zorg voor in de plaats.