Lees voor
14 juli 2022

Rookbeleid Groenhuysen per 1 oktober 2022

" alt=""/>

Al geruime tijd wordt er landelijk bewogen richting een rookvrije generatie. Als zorginstelling heeft Groenhuysen een voorbeeldfunctie. Daarom zijn wij per 1 oktober 2022 een rookvrije organisatie.

Gezondheid, vitaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten. Hierbij hoort het uitdragen van én verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde levenshouding

We creëren voor onze klanten een gezonde leefomgeving, zonder overlast die vanuit het roken soms ontstaat. Daarnaast biedt Groenhuysen medewerkers een prettige en vitale werkomgeving, waarin gezondheid en werkplezier mede centraal staan. Een rookvrije omgeving, binnen de wettelijke kaders, draagt hieraan bij. Het rookbeleid past bij ons als gezondheids- en zorgorganisatie, waar bewoners, medewerkers en derden worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van roken. Groenhuysen volgt daarin de landelijke cultuuromslag en de wet- en regelgeving, waarbij vanaf 2030 de gehele zorgsector rookvrij zal zijn.

Hoe geeft Groenhuysen invulling aan het rookbeleid?

Of u wel of niet rookt, is een keuze die u zelf maakt. De keuze waar u rookt, is niet helemaal vrij. Per 1 oktober 2022 geldt voor nieuwe klanten van Groenhuysen dat zij niet langer in onze gebouwen, maar op de daarvoor aangewezen plekken mogen roken. Groenhuysen faciliteert een beschutte ruimte, dus droog, uit de wind, met licht en warmte. Het pad ernaartoe is rolstoelvriendelijk. Het transport naar deze aangewezen rookplekken is voor eigen verantwoordelijkheid. Indien het niet anders kan, of daar waar zorg erom vraagt, wordt er hulp geboden. De e-sigaret valt ook onder dit beleid. 

Per 1 oktober 2022 geldt voor nieuwe klanten die thuiszorg ontvangen, dat de ruimtes waar ze deze zorg ontvangen, volledig rookvrij moeten zijn.

Het nieuwe beleid vraagt om een verandering van gewoontes en gedrag, wat voor velen lastig kan zijn. Het is ieders verantwoordelijkheid de naleving en het bespreekbaar maken van het rookbeleid actief te ondersteunen. Hierin biedt Groenhuysen voldoende ondersteuning. 

Wilt u meer weten over het vernieuwde rookbeleid van Groenhuysen? Neem dan contact op met ons klantbureau via 088 – 55 740 00. 

15 september 2023

Unieke samenwerking met Alwel, Thuisvester en Woonkwartier

Groenhuysen heeft samen met de drie woningcorporaties Alwel, Thuisvester en Woonkwartier, een gezamenlijk doel: het aanbieden van passende en betaalbare huisvesting in de gemeenten Roosendaal, Rucphen en Halderberge. Vandaag ondertekenden de bestuurders de samenwerkingsovereenkomst.

27 augustus 2023

Samen?!

Ze is er net komen wonen en ze moet nog wennen. In de middag is ze nog op zoek naar haar man en vraagt ze meerdere malen wanneer ze naar huis kan.