Lees voor
15 september 2023

Unieke samenwerking met Alwel, Thuisvester en Woonkwartier

" alt=""/>

Groenhuysen heeft samen met de drie woningcorporaties Alwel, Thuisvester en Woonkwartier, een gezamenlijk doel: het aanbieden van passende en betaalbare huisvesting in de gemeenten Roosendaal, Rucphen en Halderberge. Vandaag ondertekenden de bestuurders de samenwerkingsovereenkomst.

De laatste jaren is de behoefte aan een flexibelere relatie tussen wonen, zorg en welzijn gestegen. Daarnaast willen veel ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dicht bij hun sociale netwerk. Samen met de drie woningcorporaties hebben we daarom hard gewerkt aan een toekomstbestendige visie om samen invulling te geven aan deze maatschappelijke opgave. Het doel is om vanuit deze gezamenlijk gedragen visie tot een consistente samenwerking en planvorming te komen. Plannen die aansluiten op de woonzorgvisies van alle betrokken gemeenten. De woningcorporaties maken hierover in individuele samenwerkingsovereenkomsten met Groenhuysen aanvullende afspraken. Deze afspraken zijn samen bepaald en identiek voor alle partijen. Het onderscheid zit alleen in de specifieke uitwerking van een ‘routekaart’; die gekoppeld is aan de verschillende werkgebieden van de partijen. Het is uniek voor de regio Roosendaal/Rucphen/Halderberge dat we deze maatschappelijke opgave met vier partijen oppakken. We kijken uit naar een mooie samenwerking en resultaten in de toekomst!

27 augustus 2023

Samen?!

Ze is er net komen wonen en ze moet nog wennen. In de middag is ze nog op zoek naar haar man en vraagt ze meerdere malen wanneer ze naar huis kan.