Lees voor
15 september 2023

Unieke samenwerking met Alwel, Thuisvester en Woonkwartier

" alt=""/>

Groenhuysen heeft samen met de drie woningcorporaties Alwel, Thuisvester en Woonkwartier, een gezamenlijk doel: het aanbieden van passende en betaalbare huisvesting in de gemeenten Roosendaal, Rucphen en Halderberge. Vandaag ondertekenden de bestuurders de samenwerkingsovereenkomst.

De laatste jaren is de behoefte aan een flexibelere relatie tussen wonen, zorg en welzijn gestegen. Daarnaast willen veel ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dicht bij hun sociale netwerk. Samen met de drie woningcorporaties hebben we daarom hard gewerkt aan een toekomstbestendige visie om samen invulling te geven aan deze maatschappelijke opgave. Het doel is om vanuit deze gezamenlijk gedragen visie tot een consistente samenwerking en planvorming te komen. Plannen die aansluiten op de woonzorgvisies van alle betrokken gemeenten. De woningcorporaties maken hierover in individuele samenwerkingsovereenkomsten met Groenhuysen aanvullende afspraken. Deze afspraken zijn samen bepaald en identiek voor alle partijen. Het onderscheid zit alleen in de specifieke uitwerking van een ‘routekaart’; die gekoppeld is aan de verschillende werkgebieden van de partijen. Het is uniek voor de regio Roosendaal/Rucphen/Halderberge dat we deze maatschappelijke opgave met vier partijen oppakken. We kijken uit naar een mooie samenwerking en resultaten in de toekomst!

30 november 2023

Voor de laatste keer in De Brink en Moerweide

Begin jaren ’70 gingen de deuren van ons verzorgingstehuis De Brink voor het eerst open. Nu, ruim 50 jaar later, is het tijd voor vernieuwing. De oude Brink wordt gesloopt en er komt een nieuw centrum voor Wonen & Zorg voor in de plaats.