Lees voor
17 mei 2023

Verpleeghuizen helpen mensen met de ziekte van Parkinson om langer thuis te blijven wonen

" alt=""/>

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan deze ziekte lijdt kan last hebben van traagheid, stijfheid en trillen. Daarnaast kunnen er andere klachten optreden, zoals slaapstoornissen, stemmingsproblemen, trager denken en hallucinaties.

De ziekte kent een langzaam, progressief beloop. Dit betekent dat mensen met deze ziekte een lange, meestal goed te behandelen, beginfase doormaken. Over een periode van meerdere jaren (soms decennia) wordt de ziekte complexer en kan het ervoor zorgen dat mensen niet meer zelf kunnen lopen, wassen en aankleden. Er is dan ondersteuning van zorgprofessionals nodig. In de late-fase van de ziekte is de benodigde hulp zo groot, dat het niet meer lukt om thuis te blijven wonen en er een verpleeghuisopname nodig is.

Langer zelfstandig thuis door gerichte behandeling
Wanneer een verpleeghuisopname precies nodig is, is soms lastig in te schatten. In Nederland zijn meerdere experimenten geweest met mensen die in aanmerking kwamen voor verpleeghuisopname, maar een intensieve Parkinsonrevalidatie kregen. Dit bestaat uit zorg en gerichte behandeling gedurende 4 tot 6 weken, door een groot team behandelaren. Met als doel om zelfstandiger te worden. Dit team bestaat onder meer uit een parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeut, beweegagoog, ergotherapeut, psycholoog, neuroloog en specialist ouderengeneeskunde. De behandelingen lijken te werken. Onderzoeken tonen aan dat 83% van de mensen terug naar huis gaan en dat 65% na 2 jaar nog steeds thuis woont.

Inmiddels zijn er 12 regio’s in Nederland waar deze zorg en behandeling wordt aangeboden. Onder leiding van ParkinsonNet gaat een groot aantal organisaties aan de slag met het landelijke project ‘Parkinson beter (en langer) thuis’. Dit zal ervoor zorgen dat verpleeghuizen optimaal zijn ingericht om mensen met Parkinson zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

Dagbehandeling Parkinson
Groenhuysen biedt als onderdeel van het Kenniscentrum Parkinson, een dagbehandeling Parkinson, in Roosendaal. De dagbehandeling is opgezet voor mensen met Parkinson die thuis wonen en die (tijdelijk) behoefte hebben aan specialistische behandeling. Deelnemers krijgen een programma met diverse behandelingen op maat, aangepast aan de gestelde doelen en uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Verder krijgen ze een programma in groepsverband, dat onder andere bestaat uit beweegactiviteiten en groepsgesprekken, begeleid door een therapeut, psycholoog of parkinsonverpleegkundige.

Meer informatie over de Dagbehandeling Parkinson, vindt u hier.