Lees voor
Home » Over ons » Groenhuysenpas » Algemene voorwaarden Groenhuysenpas

Algemene voorwaarden Groenhuysenpas

1. Wat is de Groenhuysenpas  

Op vertoon van uw Groenhuysenpas ontvangt u korting op producten en diensten van Groenhuysen. Zo krijgt u in diverse restaurants van de woonvoorzieningen (met uitzondering van Wmo steunpunten en Wmo dagbesteding) koffie en thee gratis en kunt u genieten van smakelijke maaltijden waar u maar liefst 15% korting op ontvangt.

Daarnaast ontvangt u ook:

  • Gratis proefles bij Groenhuysen ‘Beweeg je fit’
  • 10% korting op uw abonnement bij Groenhuysen ‘Beweeg je fit’
  • Gratis consult bij mantelzorgsteunpunt Roosendaal en Rucphen
  • Gratis gebruik maken van bibliotheekdiensten op locaties

 

2. Hoe werkt de Groenhuysenpas?  
Op vertoon van de Groenhuysenpas kunt u gebruik maken van het voordeel dat Groenhuysen u te bieden heeft. Doordat de Groenhuysenpas persoonsgebonden is en niet aan derden mag worden uitgeleend, kan Groenhuysen u vragen om een identificatiebewijs. U bent gehouden dit identificatiebewijs te tonen indien daarnaar wordt gevraagd. De Groenhuysenpas is niet te gebruiken in combinatie met andere kortingsacties van Groenhuysen.


3. Voor wie is de Groenhuysenpas bestemd  

Iedereen boven de 18 jaar kan lid worden van de Groenhuysenpas. De Groenhuysenpas is voornamelijk bestemd voor mensen die aan Groenhuysen verbonden zijn. Dit kan zijn doordat zij cliënt zijn, maar ook familieleden en omwonenden van onze locaties hebben voordeel bij de pas.


4. Pashouder worden
U kunt zich gedurende het hele kalenderjaar aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Ook kunt u de Groenhuysepas schriftelijk aanvragen bij Groenhuysen Klantbureau t.a.v. Groenhuysenpas onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum. Wij sturen u dan een machtigingsformulier toe. Zie artikel 13 voor de contactgegevens.


5. Contributie
Het lidmaatschap op de Groenhuysenpas wordt, tenzij anders overeengekomen, aangegaan voor de duur van één kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Zonder wederopzegging voor 1 december van het lopende jaar, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. De contributie voor 2023 bedraagt € 30,69. Elk jaar wordt de hoogte van de contributie opnieuw vastgesteld. Voor de betaling van de pas maken wij gebruik van een automatische incasso. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de Groenhuysenpas op uw huisadres.

 

Indien u gedurende het jaar lid wordt van de Groenhuysenpas geldt er een ander tarief. Wij werken met staffelkortingen per maand.

 

Indien u zich aanmeldt in december, versturen we uw nieuwe pas in januari van het volgende jaar. De lidmaatschapskosten incasseren wij dan ook vanaf januari. Mocht u de pas in december toch al nodig hebben, geef dit dan door via het Groenhuysen Klantbureau.

 

Alle cliënten van Groenhuysen met een langdurige verblijfsindicatie ontvangen de Groenhuysenpas gratis. Zie artikel 7 en 8 voor meer informatie.


6. Verlenging en beëindiging van een betaald lidmaatschap
Het lidmaatschap van de Groenhuysenpas wordt automatisch voor een jaar verlengd. Indien u geen gebruik meer wilt maken van de Groenhuysenpas, dan kunt u het lidmaatschap schriftelijk opzeggen onder vermelding van uw cliëntnummer, naam, adresgegevens en geboortedatum. Uw afmelding dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij het Klantbureau te zijn ontvangen. U kunt dit ook online regelen via het opzegformulier. Zie artikel 13 voor de contactgegevens. Uw lidmaatschap wordt dan beëindigd op 31 december van dat jaar. Heeft u bij beëindiging van uw Groenhuysenpas nog saldo op uw pas, dan wordt dit saldo automatisch op uw rekeningnummer gestort.

 

Uw opzegging wordt binnen twee weken na ontvangst aan u bevestigd. Bij beëindiging tijdens een lopend kalenderjaar zal de contributie niet worden gerestitueerd. U kunt de pas natuurlijk ook tot het einde van het lopende jaar gebruiken.


7. Beëindiging van een gratis lidmaatschap
De Groenhuysenpas wordt gratis aangeboden aan alle cliënten die op basis van een verblijfsindicatie verblijven in een locatie van Groenhuysen. De Groenhuysenpas maakt namelijk onderdeel uit van het zorgzwaartepakket. Aangezien de Groenhuysenpas persoonsgebonden is dient de cliënt, die op basis van een langdurige verblijfsindicatie verhuist van de ene locatie naar de andere locatie binnen Groenhuysen, de Groenhuysenpas mee te nemen. Bij beëindiging van de langdurige verblijfsindicatie van de cliënt, waardoor de cliënt terug gaat naar eigen woning of verhuist naar een appartement/aanleunwoning oftewel een extramurale cliënt wordt of bij overlijden van de cliënt, dient de Groenhuysenpas ingeleverd te worden bij de desbetreffende zorgcoördinator.


8. Overgang van betaald lidmaatschap naar cliënt van Groenhuysen met langdurige verblijfsindicatie
Indien u een betaald lidmaatschap heeft van de Groenhuysenpas en u wordt een cliënt van Groenhuysen die op een locatie verblijft van Groenhuysen met een langdurige verblijfsindicatie, dan dient u het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen (zie artikel 6 voor de wijze van opzeggen).

De Groenhuysenpas wordt namelijk gratis aangeboden aan alle cliënten van Groenhuysen die op een locatie van Groenhuysen verblijven met een langdurige verblijfsindicatie. Deze cliënten ontvangen automatisch de Groenhuysenpas op hun huisadres. Bij beëindiging tijdens een lopend kalenderjaar of doordat u niet op tijd uw lidmaatschap heeft opgezegd, wordt de contributie niet gerestitueerd.


9. Wijzigingen adresgegevens
U wordt verzocht veranderingen in uw adresgegevens schriftelijk (per e-mail) te melden. Zie artikel 13 voor de contactgegevens.


10. Diefstal, verlies of naamswijzigingen
Bij diefstal of verlies van de Groenhuysenpas of bij naamswijzigingen (na bijvoorbeeld een huwelijk of echtscheiding) dient u een nieuwe pas aan te vragen. Zie artikel 13 voor de contactgegevens. Als de kaart wordt gevonden, dan ontvangt u deze per post retour. Voor het aanmaken van een nieuwe pas wordt € 6,41 aan vervangingskosten in rekening gebracht, dit wordt middels automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Na ontvangst van uw betaling wordt de nieuwe pas naar u verzonden.


11. Privacy
Persoonlijke gegevens van leden worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Groenhuysen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


12. Aansprakelijkheid

Groenhuysen doet er alles aan de gevraagde diensten en de bestelde producten te leveren. Groenhuysen kan echter niet door de leden van de Groenhuysenpas aansprakelijk worden gehouden voor het niet kunnen leveren van de gevraagde diensten en/of bestelde producten. Ook kunnen de leden van de Groenhuysenpas geen aanspraken ontlenen aan het door Groenhuysen te laat geleverde diensten en/of producten.


13. Correspondentiegegevens

Groenhuysen
T.a.v. Groenhuysenpas
Postbus 1596
4700 BN ROOSENDAAL
E: groenhuysenpas@groenhuysen.nl
T: 088 – 55 740 00