Lees voor

Hospice

Als u met een ziekte of aandoening te maken krijgt die levensbedreigend is, kunt u bij Hospice Roosdonck rekenen op betrokken ondersteuning, kwalitatief hoogwaardige palliatieve hulpverlening en medische begeleiding en behandeling. De laatste levensfase is vaak erg intensief. De eigen woning is dan niet altijd de meest geschikte plaats om deze fase in te gaan.

Hospice Roosdonck

Hospice Roosdonck is een hospice op een mooie locatie, waar privacy, rust, veiligheid, warmte en kwaliteit van het leven voorop staan. Roosdonck is een zorgvoorziening waar mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden kunnen verblijven. Behandeling in het ziekenhuis, gericht op genezing is niet meer mogelijk of wenselijk of er is sprake van intensieve zorg in de thuissituatie. Er is aandacht en ruimte om samen met uw naasten op een waardige manier en op eigen wijze afscheid te nemen van het leven en van elkaar. Uw wensen en behoeften staan hierbij centraal 

Palliatieve zorg

De nadruk in het hospice ligt op palliatieve zorg. Waarbij geprobeerd wordt, een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven te behouden, leven aan de dagen toe te voegen. Hospice Roosdonck maakt onderdeel uit van het Kenniscentrum Palliatieve zorg van Groenhuysen. Naast het hospice is er een opleidingscentrum, waar opgedane ervaring en kennis gedeeld wordt met artsen, verpleegkundigen, verzorgend personeel en vrijwilligers.

Locaties voor hospice

Veelgestelde vragen

Vanaf welke leeftijd biedt Groenhuysen zorg?
Add icon

Groenhuysen biedt zorg aan ouderen: de leeftijd van onze klanten is 65+. Er zijn een paar uitzonderingen. Deze leeftijdsgrens is niet van toepassing voor onze specialismen: mensen met dementie op jonge leeftijd. Ook in het Hospice Roosdonck is geen leeftijdsgrens van toepassing.

Wanneer kom ik in aanmerking voor opname in het hospice?
Add icon

Om in aanmerking te komen voor opname in het hospice is allereerst een geldige indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig die uitgaat van een levensverwachting van maximaal drie maanden. Voor informatie over het aanvragen hiervan kunt u contact opnemen met het Groenhuysen Klantbureau via 088 – 55 740 00.

Zijn er kosten verbonden aan het verblijf in het hospice?
Add icon

Een groot deel van de kosten voor de zorg en verblijf binnen het hospice Roosdonck, worden gedekt via de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Het concept in het hospice is echter zodanig ingericht dat de kosten hiervoor niet geheel worden gedekt door deze financieringen. Indien u verblijft met een Eerstelijnsverblijf indicatie palliatief (ELV), vragen wij aan u een vrijwillige bijdrage te voldoen van € 30,- per dag. Deze bijdrage mag echter geen belemmering vormen voor plaatsing in ons Hospice. Ondervindt u problemen met het betalen van de eigen bijdrage, dan kunt u contact met ons opnemen.

Is zorg door familieleden in het hospice mogelijk?
Add icon

Het levenseinde kan binnen hospice Roosdonck zo persoonlijk mogelijk worden ingevuld. Hierin hebben uw familie en naasten een waardevolle rol. Zij kennen u het beste. Samen kunnen we het mogelijk maken dat u kunt leven zoals thuis, aangevuld met deskundige
zorg en ondersteuning in het hospice.

Wat moet ik bij opname meenemen naar het hospice?
Add icon

Hospice Roosdonck en de appartementen zijn van alle gemakken voorzien. Eigen kleding en producten voor persoonlijke verzorging dient u zelf mee te nemen. U kunt uw appartement naar eigen smaak inrichten door bijvoorbeeld foto’s mee te nemen of schilderijen via een speciaal railsysteem op te hangen. Het is belangrijk dat u zich in Roosdonck thuis voelt.

Blijft mijn huisarts in het hospice ook mijn arts?
Add icon

Tijdens uw verblijf in Roosdonck zorgt een gespecialiseerd kaderarts palliatieve zorg voor uw medische zorg en begeleiding.

Wanneer is bezoek welkom in het hospice?
Add icon

Het hospice kent geen bezoektijden. U kunt uw vrienden en familie te allen tijde ontvangen wanneer u dat wenst.

Zijn er logeermogelijkheden in het hospice?
Add icon

Het is mogelijk om in het appartement van uw naaste te overnachten. Uw naasten kunnen tevens maaltijden in het hospice nuttigen tegen betaling.

Kunnen familie en vrienden mee-eten?
Add icon

Het is mogelijk voor een beperkt aantal naasten om de maaltijden en consumpties, tegen betaling, te gebruiken die in het hospice worden verstrekt. De prijzen die wij in rekening brengen, vraagt u op in het hospice. Het is ook mogelijk om zelf maaltijden en consumpties te verzorgen. Alle appartementen zijn voorzien van onder andere een koelkast en magnetron.

Is euthanasie in het hospice bespreekbaar?
Add icon

Euthanasie is binnen de regelgeving van de wet bespreekbaar. Een arts, geestelijk verzorger of andere medewerker van hospice Roosdonck is altijd bereid met u in gesprek te gaan en u op alle mogelijke manieren bij te staan. Uw wens wordt getoetst aan de wettelijk geldende kaders. Indien daaraan wordt voldaan, neemt een arts uw verzoek in behandeling.

Mag er gerookt worden in het hospice?
Add icon

Zowel in uw appartement als in de algemene verblijfsruimten in het hospice is roken niet toegestaan.